Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkan Yardımcısı İsmail Belen “Odunun yanlış kullanımından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle 2020 yılında dünya genelinde 3,2 milyon kişi erken hayatını kaybetti”

Birleşmiş Milletler Orman Forumu tarafından “Ormanlar, Enerji ve Geçim Kaynakları” konulu toplantı gerçekleştirilecek.

4 Nisan 2023 Salı günü  Türkiye saati ile 17 :00-21:45 saatleri arasında New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenecek olan toplantı BM Televizyonundan canlı olarak takip edilebilecek.

https://media.un.org/en/webtv

Konu hakkında açıklama yapan Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkan Yardımcısı İsmail Belen aşağıdaki hususlara değindi.

Tüm dünya ormanlarını ve ormancılığını yakından izleyerek temel konular hakkında görüş ve önerilerde bulunan, politika belgeleri hazırlayan UNFF’de  “Batı Avrupa ve Diğerleri Grubunu temsilen  (Western European and Others Group-WEOG) Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu grupta ABD; Kanada, Japonya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye ve Avrupa ülkeleri yer alıyor.

UNFF olarak, üye ülkelerin temsilcileri ile birlikte, dünya ormancılığına katkı vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşılmasını Hızlandırmak İçin Ormanlar, Enerji Ve Geçim Kaynakları Arasında Bağlantı Kurmak- Building on the nexus of forests, energy, and livelihoods to accelerate achievement of the SDGs” başlıklı bir toplantı düzenlemeye karar verdik.

4 Nisan 2023 tarihindeki toplantıda, UNFF Başkanı, UNFF Sekretaryası Müdürü ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı konuşmacı olarak yer alacak.

Açılışı takiben düzenlenecek panelde; Almanya ve Brezilya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcileri ve teknik ekip katılacak.

Bu etkinlik için hazırlanan dosyalarda yer alan hususların bir kısmına şu şekilde değinmek mümkün görünüyor.

Ağırlıklı olarak Sahra altı Afrika’da olmak üzere 1 milyara yakın insanın elektriğe erişimi yok. Ekosistem hizmetleri yanında ormanlar insanlık için enerji ve geçim kaynağı.

Dünya genelinde 2,4 milyar insan ısınma ve pişirmede odun kullanmaktadır. Yeterli teknolojinin ve sağlık koşullarının olmaması nedeniyle 2020 yılında 3,2 milyon insanın evsel ısınmada kullanılan odunlardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle erken öldüğü hesaplanmaktadır.

Ormanlar ve ormanlardan elde edilen ürün ve hizmetler binlerce yıldır insanlığın en önemli enerji, geçim, gıda, rekreasyon, inşaat kaynaklarından birisi olmuş, sanayi devrimi öncesi, petrol, kömür, beton ve doğalgaz gibi ürünler yaygınlaşmadan önce, tüm insanlık ısınma, pişirme, inşaat vs gibi ihtiyaçlarda temel olarak odun ve keresteyi kullanmıştır.

Sanayi devrimi ile birlikte fosil kaynaklar öne çıkmış, ancak bu durum tüm insanlığın felaketi haline gelen sera gazı emisyonlarını ve küresel iklim değişikliğini tetiklemiştir.

The State of the World’s Forests 2022′ ye göre Dünya kara alanının %31’ i ormanlarla kaplıdır. Toplam 4,06 milyar hektar orman vardır. 1990-2020 yılları arasında toplam 420 milyon hektar orman tarım ve diğer alanlara dönüşmüştür. Kaybolan bu ormanların %90’ı tarımsal faaliyetlere dönüşmüş olup, bunun 49,6’sı bitkisel üretim, %38,5’ i ise başta otlatma olmak üzere hayvancılıkla ilgili faaliyetler için tahrip edilmiştir.

 

Dünya ormanlarının %7’si, diğer bir ifade ile 294 milyon hektar alan «dikimle gelen-planted Forest» dir. 2020 yılı rakamlarına göre dünyanın gayri safi hasılası 84,4 trilyon USD olmuştur. Bunun 13-31 triyon USD’ si ormanların da içinde yer aldığı «ekosistemlere» bağlıdır. Ormanların sunduğu ürün ve hizmetlerin değeri 7,5 trilyon USD olarak hesaplanmaktadır.

Dünya genelinde 33 milyon kişi (küresel istihdamın %1’i)  doğrudan ormancılıkla ilgili alanlarda istihdam edilmektedir. Sektörün dünya gayri safi hasılasına doğrudan katkısı 1,52 trilyon USD dir. Dünya ormanlarının %73’ ü kamu mülkiyetinde, %22’ si özel mülkiyettedir.

2020 yılında dünya genelinde 3,91 milyar m3 yuvarlak odun üretilmiştir. Odun talebinin özellikle inşaat ve ambalaj sanayi nedeniyle 2030 yılına kadar 2-3 kat artması beklenmektedir. İklim endişeleri ve döngüsel ekonomi yaklaşımları başta inşaat olmak üzere her türlü alanda ahşap kullanımını artırmaktadır. Odun;  çimento, çelik gibi ürünlere göre  %90 daha az emisyona neden olmaktadır. Ayrıca depo görevi yapmaktadır.

Afrika’daki artan konut talebini karşılamak için 2050 yılına kadar 83 milyar USD’ lik orman ve ahşapla ilgili iş yapılacağı öngörülmektedir. Artan talebin karşılanması için ormanların iyileştirilerek verim gücünün arttırılması, bozulan arazilerin restore edilmesi ve ağaçlandırma gerekecektir. •Ayrıca, üretimdeki kayıp ve kaçakların minimize edilmesi, ağaç ürünlerinin ömrünün uzatılması, daha verimli işleme ve orman ürünlerinin basamaklı kullanımı yoluyla atığın azaltılması ve  tüketim kalıplarının değiştirilmesini gerekmektedir.

Kaynak:

https://www.un.org/esa/forests/events/unff18-bureau-event-forests-energy-livelihoods/