Doç. Dr. Zeki CANDAN’ın NanoBiyomalzeme Alanındaki Patent Başvurusu Tescillendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki CANDAN ve çalışma grubu tarafından NanoBiyomalzeme alanında geliştirilen buluş, T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Söz konusu patent tescil belgesi, taklitçilere karşı her türlü hukuki korumayı yapmaktadır.

Söz konusu buluş kapsamında selüloz esaslı çeşitli nanomalzemeler geliştirilmiş ve ileri düzey analiz cihazları ile karakterizasyonları yapılmıştır. Selüloz, doğada en bol bulunan organik polimerdir. Doğadaki bitkilerden elde edilebildiği gibi tekstil, gıda ve orman endüstrisinin çeşitli atıklarından da elde edilebilme imkânına sahiptir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda nanoteknoloji uygulamaları ile selüloz kaynaklarından nanoselüloz elde edilmiş, ardından nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler geliştirilmiştir. Nanoselülozun yoğunluğu çeliğe göre yaklaşık 5 kat daha düşük olmasına karşın, mukavemet özelliği çeliğe yakın veya daha üstündür. Kullanılan hammadde tipi ve yöntem gibi faktörlere bağlı olarak nihai malzemenin özellikleri değişmektedir. Elde edilen ürünlerin tıp, medikal, ilaç, elektronik, gıda, otomotiv, yapı, boya, kimya, kozmetik, yapıştırıcı, kompozit, orman ürünleri vb. çok farklı endüstrilerde katma değerli ürünlerin üretiminde kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır.

Bu patent çalışması kapsamındaki faaliyetlerde başta İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından sağlanan fonlar olmak üzere özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından sağlanan çeşitli destekler de kullanılmıştır. Bu kapsamdaki bazı ileri analizlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nde yer alan Nanoteknoloji Laboratuvarı ile Termal Analiz Laboratuvarı’ndaki imkanlardan yararlanılmıştır.

 

Söz konusu malzemenin atıklardan da üretilebiliyor olması çalışmaya ayrı bir inovatif değer katmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde son dönemde öne çıkan konulardan birisi olan atıkların yeniden değerlendirilmesi/sıfır atık konseptine de uygun bir nitelik taşımaktadır.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve refah seviyelerini ortaya koyan önemli bir parametre de ihracat rakamlarıdır. Burada sadece ihracatın genel rakamları değil, aynı zamanda kilogram başı fiyatı da önem arz etmektedir. Yani üretilen mal ve hizmetin her bir kilogramının parasal değeridir. Ülkemizde birçok endüstri, yaptığı arge ve inovasyon çalışmaları ile kilogram başı değerinde önemli sayılabilecek iyileştirmeler yapmıştır. Ülkemizin ihracat hacminin artırılmasında kilogram başına katma değerin yükseltilmesinin kilit bir rolü vardır. Biz de geliştirmiş olduğumuz katma değeri yüksek olan nanoselüloz ve nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler ile bir yandan bilim dünyasına katkıda bulunurken bir yandan da ülkemizin ekonomisine katkı sunmayı hedeflemekteyiz.

ARGE ve inovasyon çalışmalarımızda bizlere destek olan T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, T.C. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, teknik personel ve meslektaşlarımız ile proje grubumuzda yer alan bütün akademisyen, lisansüstü ve lisans öğrencilerimize teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de yeni fikirler ile yeni buluşları ortaya koyarak somut çıktılar üretmeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim.

Bugüne kadar sanayi ile entegre bir şekilde birçok başarılı bilimsel çalışmayı gerçekleştiren Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Zeki CANDAN’ı ve Proje Ekibini kutlar, başarılarının her daim olmasını temenni ederiz. Sektör olarak kendisine desteklerimizin artarak süreceğini de belirtmek isteriz.