Doğa Temelli Çözümler Rehberi, 12 Eylül 2023 tarihinde FAO tarafından yayımlandı.

Hayırlı olsun inşallah!

Orman Mühendisleri Odası adına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’da uygulanmak üzere hazırladığımız

“Doğa Temelli Çözümler Rehberi”

12 Eylül 2023 tarihinde FAO tarafından yayımlandı.

– DOI: https://doi.org/10.4060/cc7450en

– PDF URL: http://www.fao.org/3/cc7450en/cc7450en.pdf

Uzun bir emeğin ve güçlü bir ekip çalışmasının ürünü olan Rehberin çalışmalarımıza ışık tutmasını diliyor, katkı veren dostlarımza teşekkür ediyorum.

Detay bilgi:

Orman Mühendisleri Odası olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile 16 Şubat 2023 tarihinde “İklim Değişikliğinin Ormancılık Üzerindeki Olumsuz Etkisiyle Mücadeleye Yönelik Doğa Temelli Çözümlerin (NbS) Uygulanmasına İlişkin Rehber”in hazırlanması ve bu konuda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan temsilcilerinin de katılım sağlayacağı bir eğitim organizasyonu için bir anlaşma imzalanmıştır.

Anlaşma kapsamında rehber hazırlıkları Mart ayında başlamış olup, rehber Eylül ayında FAO tarafından yayımlanmıştır.

İklim değişikliği, insanlık tarihindeki en kritik sosyal ve çevresel sorunlardan birisi ve ekonomik istikrara yönelik en büyük tehdittir. Türkiye ve Azerbaycan ile birlikte Orta Asya ülkeleri olarak adlandırılan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden etkilenmektedir.

Ormanlar, ekosistem hizmetleri, insan refahı ve biyolojik çeşitlilik faydaları da dahil olmak üzere iklim değişikliği azaltım ve uyum konusunda önemli bir rol oynamaktadırlar. Doğa temelli çözümler (NbS) konsepti 2000’li yılların sonundan itibaren ilgi görmeye başlamış ve küresel iklim değişikliği azaltım ve uyum çabalarına pratik katkısı sebebiyle, iklim değişikliğinin etkisi altındaki ormanların korunmasını, restorasyonunu, genişletilmesini ve sürdürülebilir yönetimini desteklemek için ormancılıkta önemli uygulama fırsatları bulmuştur.

NbSler, ormanlar, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, çölleşme, arazi tahribatı, afet riskinin azaltılması, insan sağlığı ve refahı ile ilgili hedefleri birleştiren bir kavramdır.

Ormancılık odaklı NbS’lerin uygulanması, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve FAO-SEC alt bölgesinde iklim değişikliğinin ormancılık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için ulusal azaltım ve uyum hedeflerine katkıda bulunmak açısından önem arz etmektedir.

Rehber bölgesel teknik kapasitelerin ve iş birliği olanaklarının güçlendirilmesini amaçlayarak, iklim değişikliğinin ormancılık üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek adına NbS örneklerini tanıtarak, yerel, uygun maliyetli ve kanıtlanmış çözümleri teşvik ederek ortak kalkınma hedeflerine katkıda bulunacaktır.

Rehber bilgiye ve kanıta dayalı politika ve strateji geliştirmeyi desteklemek için bir yol gösterici belge mahiyetindedir. Rehber, ormancılık temelli NbS’lere ilişkin anlayışları geliştirmek, NbS’leri ormancılık ve iklim değişikliği politika ve stratejilerine entegre etmek ve sürdürülebilir orman yönetimi ve iklim dostu ormancılık uygulamalarını en iyi NbS örneklerini dikkate alarak uyarlamak isteyen ülkeler için değerli bir kaynak olarak hizmet edecektir.

Bu kapsamda, OMO, 26-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve FAO temsilcilerinin de katılım sağlayacağı “İklim Değişikliğinin Ormancılık Üzerindeki Olumsuz Etkisiyle Mücadeleye Yönelik Doğa Temelli Çözümlerin Uygulanması Eğitimi”ni Antalya’da düzenleyecektir.

Bu vesiyle hem rehberin hem de eğitinin öncelikli olarak ilgili ülkelere ve dünya ormancılığına hayırlı olmasını diler, FAO ile iş birliğimizin gelecekte de devam etmesini ümit ediyoruz.