e-Fatura ve e-İrsaliyeye geçiş hazırlıkları için zaman daralıyor

e-Arşiv Fatura kullanımı, Eylül 2019’da e-Fatura yükümlülüğü bulunan şirketlerin tamamı için zorunlu olacak. E-fatura kullanıcı sayısıyla e-arşiv fatura kullanıcı sayısı eşitlenerek 60 bin kadar yeni mükellef e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olacak. Ocak 2020’de de 64 bin mükellef e-İrsaliye’ye geçecek. İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir, firmalara, geçiş hazırlıklarını zorunluluk kapıya dayanmadan tamamlamalarını öneriyor.

Vergisel süreçlerin dijital dönüşümünde Türkiye’nin ve dünyanın lider firmalarına hizmet veren İdea Teknoloji Çözümleri’nin Genel Müdürü Emre İyibilir’in e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliyeye geçişle ilgili değerlendirmesi şöyle:

15 Nisan 2019’da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Birleştirilmiş Tebliğ Taslağı doğrultusunda Eylül 2019 itibarıyla tüm e-Fatura mükellefleri için e-Arşiv Fatura da zorunlu hale gelecek. 60 bin kadar yeni mükellefin Eylül’e kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmasını bekliyoruz. 1 Ocak 2020’de e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter’e dahil olma ciro şartı 5 milyona inecek. Böylece e-dönüşüme giren mükellef sayısının 150 bine ulaşması bekleniyor.”

e-Fatura ve e-İrsaliye dönüşümünün 1 günlük iş değil, bir süreç olduğu dikkate alınmalı!”

Aynı tebliğ taslağına göre e-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğu, Ocak 2020’de, sektör bağımsız, e-Fatura uygulamasına kayıtlı ve satış hasılatı 25 milyon TL üzerinde olan mükellefler ile cirodan bağımsız olarak petrol, maden, demir-çelik, tütün mamulleri, alkollü içecekler, şeker gibi ürünlerin üretim ve/veya dağıtımını yapan tüm mükellefler için başlıyor. Bu mükelleflerin, sevk irsaliyesi belgelerini “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Şu anda kayıtlı mükellef sayısı 760 civarında, Ocak 2020’de 64 bin mükellefin e-İrsaliye uygulamasına dahil olması bekleniyor.

Emre İyibilir, şirketlerin e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye dönüşümünü sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklarını şimdiden tamamlamaları gerektiğini belirtiyor: “Özellikle e-İrsaliye’ye geçiş bir günde tamamlanabilecek bir iş değil. Bizim yapacağımız çalışma 10 gün sürse de şirketlerin kendi iç süreçlerinde yapmaları gereken çalışmalar var. İrsaliyeyi kim oluşturacak, kim gönderecek, lojistik firması nasıl entegre olacak, firmanın şubeleri, bayileri, depoları bu sürece nasıl dahil edilecek, gelen irsaliyeyi kim kabul edecek gibi kritik önemdeki pek çok sorunun yanıtlanması gerekiyor. Şirketlerin kağıt irsaliye süreçlerini e-irsaliyeye göre yeniden tanımlamaları ve bunları kendi iş yapış şekillerine adapte etmeleri gerekiyor. e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye’ye geçiş aynı zamanda bir standartlaştırma, yeniden yapılanma süreci. Bu yüzden firmaların e-Arşiv Fatura ve e- İrsaliye geçişini bir proje olarak ele almaları, zorunluluk tarihini beklemeden geçiş süreçlerini planlamaları büyük önem taşıyor.”

İyibilir geçiş süreci planlamasının yanlış yapılması durumunda yaşanabilecek sorunlara da dikkat çekiyor ve doğru çözüm ortağı seçiminin önemini vurguluyor: “Şirketlerin geçiş sürecinin gereklerini doğru algılamaları, süreci doğru insanlarla yönetmeleri gerekiyor ki ileride sorun yaşamasınlar. Konunun vergi, operasyon ve teknik tarafını da bilen firmalardan destek almalarını öneririz. İdea Teknoloji Çözümleri interdisipliner bir firma olarak hem vergi hem de yazılım alanında uzman ekiplerle entegre hizmet veriyor. Diğer entegratörlerden farklı olarak, faaliyet alanlarımızdan biri de operasyonel iş uygulamaları olduğu için, şirketlerin faturalama ve sevkiyat süreçlerine hakimiz. Bu sayede müşterilerimizin süreçle, vergiyle ve elektronik uygulamalarla ilgili tüm sorularına yanıt verebiliyoruz. Tüm geçiş sürecini birlikte yönetiyor, kolay ve güvenli bir geçiş için yardımcı oluyoruz.”

 

İdea Teknoloji Çözümleri hakkında:

İdea Teknoloji Çözümleri, 2005’te, şirket süreçlerinin daha etkin yönetimini sağlayacak, yazılım teknolojilerine dayalı çözümler geliştirmek amacıyla kuruldu. Bugün Türkiye ve dünyada, geniş satış-dağıtım ağına sahip kuruluşların uzun vadeli iş ortağıdır. Vergi teknolojileri alanında elektronik finansal uygulamaların ülkemizdeki tesis ve yaygınlaşma sürecinde öncü rol üstlenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan ilk e-Fatura özel entegratörüdür. İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2016 Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksine göre IT sektöründe faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezleri içinde üçüncü sıradadır. Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasında yer almaktadır. Bilişim 500 Listesi CRM Yazılımı kategorisinde en büyük yerli şirkettir.

www.ideateknoloji.com.trwww.vergiteknolojileri.com.tr