EGGER Grubu, yarı yıl sonunda istikrarlı bir gelişim süreci yaşadığını duyurdu

Avusturya merkezli EGGER Grubu, 2023/2024 mali yılının ilk yarısını (bildirim tarihi 31 Ekim 2023 Salı) 2,1 milyar Euro (önceki yıla kıyasla –%7,0) konsolide satışla kapattı. Sürekli yüksek seyreden enflasyon, yüksek faiz oranları, değişken ham madde fiyatları ve jeopolitik krizler nedeniyle iş ortamı zorluydu. Bu durum göz önüne alındığında ahşap bazlı malzeme üreticisi, 2023/2024 yılının ilk yarısındaki istikrarlı gelişiminden memnun.

EGGER Grup Yönetimi Finans Grubu Başkanı (CFO) ve Grup Yönetimi Sözcüsü Thomas Leissing, “Mali yılımızın ilk altı ayı oldukça zorluydu. Pek çok bölgede sürekli olarak yüksek seyreden enflasyon, konut alımında sermaye gereksinimlerinin daha katı hâle gelmesi ve küresel jeopolitik belirsizlikler, neredeyse tüm pazarlarda tüketimin genel olarak zayıflamasına ve taleplerin düşmesine yol açtı. 11.000’i aşkın çalışanımızın çabaları sayesinde tüm bunlara rağmen Grup genelindeki satışlarda sadece hafif bir düşüş yaşandığını söyleyebiliyoruz. 2023/2024’ün ilk yarısında Almanya’da bulunan Markt Bibart’taki üretim tesisimizi satın alarak üretim tesislerimizin sayısını 22’ye çıkardığımız ve EGGER Grubu’nun Net Zero 2050 hedefine yönelik iklim koruma taahhüdü gibi stratejik açıdan ileriye dönük kararları başarılı bir şekilde uygulamaya başlayabildiğimiz için özellikle mutluyuz.” dedi.

Talepte düşüş kaydedildi

EGGER Grubu, 2023/2024 yarı yılında 2.097,8 milyon Euro satış (2022/2023 döneminin ilk yarı yılına kıyasla –%7,0) ve 299,2 milyon Euro FAVÖK  (önceki yıla kıyasla –%15,4) elde etti. FAVÖK marjı %14,3 olurken öz sermaye oranı %44,9 değerine ulaştı.

Bu sonuç, geçtiğimiz altı ayda sürekli değişen genel koşulları yansıtıyor. Satış ve kazançlardaki düşüşler döşeme, OSB ve kereste ürünleri alanlarını orantısız şekilde etkiledi. Ancak buna rağmen yılın önceki döneminde piyasa ortamı ve marj değeri kısmi olarak olağanüstü derecede iyiydi. Ahşap yapı ve döşeme ürünleri bu günlerde inşaat sektöründeki gerilemeden doğrudan etkileniyor. EGGER’in 2022’nin sonundan bu yana çoğunluk hissesine sahip olduğu İtalya’daki Caorso tesisinin ilk kez kapsama alınması, mobilya ve iç mekân tasarımına yönelik dekoratif ürünler alanında gelir gelişimi üzerinde olumlu bir etki yarattı. Buna ek olarak Lexington’da bulunan tesis, ABD’deki pazarın daha da genişlemesi nedeniyle hacimsel olarak artışlar elde edildi. Genel anlamda bu etkiler, Grup genelinde satışların ve kazançların önceki yıldaki seviyenin biraz altında kalmasına neden oldu.

Uzun vadeli yatırım stratejisi

EGGER Grubu’nda sürekli gelişim, her zaman EGGER stratejisinin bir parçası olmuştur. Ahşap bazlı malzeme üreticisi, şu anki değişken pazar ortamında bile bu stratejiye bağlılığını sürdürüyor ve mevcut tesisleri teknolojinin en ileri seviyesinde tutmak veya daha da genişletmek için sürekli olarak yatırım yapıyor. 2023/2024 yılının ilk yarısında yatırımların toplamı 238,6 milyon Euro’ya ulaştı (önceki yılın aynı döneminde bu sayı 229,7 milyon Euro’ydu). Aktif geriye dönük entegrasyonun genişletilmesine ve sürdürülebilirlik performansının daha da artırılmasına odaklanıldı. Döngüsel ekonomiyi teşvik etme çabaları, EGGER’in geri dönüştürülmüş ahşabın işlenmesine yönelik tesislere ve kendi toplama alanlarına yaptığı yatırımlarla ele aldığı önemli bir konu oldu.

Aktif iklim koruma yöntemleri: EGGER Net Zero yolculuğu

Yılın ilk yarısında gelecek yıllarda yapılacak önemli yatırımların da temelleri atıldı. EGGER Grubu, Net Zero 2050’nin nihai hedef olarak belirlendiği iklim stratejisini benimsedi. EGGER, Paris İklim Anlaşması’na uygun olarak iklimi etkileyen sera gazı emisyonlarını azaltmaya bağlılığını dile getirdi. Aile şirketi, kendi değer zincirinin dışında yapılacak telafilere değil, açıkça azaltımlara odaklanıyor. Şirketin pek çok alanında kapsamlı önlemler stratejik gündemde yer alıyor. 2030 yılına kadar olan dönem için öncü ara hedefler belirlendi. 2030 yılına kadar şirketin kendi tesislerinden kaynaklanan doğrudan emisyonlar (Kapsam 1) en az %30, satın alınan enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlar (Kapsam 2) en az %40 ve hem yukarı hem de aşağı yönlü dolaylı emisyonlar (Kapsam 3) en az %10 oranında azaltılacak. Hedefleri gerçekleştirmek amacıyla fosil yakıtlardan uzaklaşmayı teşvik etmek için ek biyokütle enerji santralleri ve fotovoltaik sistemler gibi önlemler planlanıyor. İklim stratejisine ilişkin ayrıntılara şu adresten ulaşabilirsiniz: to.egger.link/climate-strategy.

Büyüme devam ediyor: 22. Tesisimiz Almanya, Markt Bibart’ta

Markt Bibart’taki levha tesisinin satın alınmasıyla EGGER tarihindeki bir başka dönüm noktasının temeli atıldı. Almanya’nın merkez pazarındaki bu tesisin eklenmesiyle EGGER Grubu’nun toplamda 22 tesisi oldu. Daha önce Rauch Grubu’na ait olan tesisin satın alma anlaşması 8 Eylül 2023’te imzalandı. Mali yılın ilk yarısının bitiminden kısa bir süre sonra kasım ayının başında kapanış işlemi başarıyla gerçekleşti.

Belirsizlikle dolu ikinci yarı yıla bakış

Genel ekonomik görünümde hâlâ büyük bir belirsizlik hâkim. Bu nedenle EGGER, 2023/2024 mali yılının ikinci yarısına düşük kazanç beklentileriyle bakıyor. Ahşap bazlı malzeme üreticisi, kısmen mevsimsel etkilerden dolayı talepte daha fazla düşüş olacağını öngörüyor. Bununla birlikte EGGER sadece mevcut makro ekonomik gerilemeyi başarıyla atlatmak için değil, aynı zamanda bu gerilemeden eskisinden daha güçlü çıkmak için hazırlıklı olduğuna inanıyor. Aile şirketi hem 11.000’den fazla kalifiye ve motivasyonu yüksek çalışanının işlerine duyduğu bağlılığa hem de dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla devam eden başarılı iş birliğine güveniyor. EGGER, hep birlikte sürdürülebilir iş modelinin ve güçlü finansal temelinin avantajları ile en modern teknolojiyle donatılmış tesislerinin üretim avantajlarını en iyi şekilde kullanabileceğine inanıyor.

EGGER’in 2023/2024 yarı yıl mali raporuna çevrimiçi olarak erişebilirsiniz.

EGGER hakkında

1961 yılında kurulan aile şirketi, 11.000’den fazla çalışanı ve dünya genelindeki 22 üretim tesisi ile öncü bir uluslararası ahşap bazlı malzeme üreticisidir. Mobilya ve iç tasarım, ahşap yapı ve ahşap parke sektörleri için tam kapsamlı ürün yelpazesine sahip bir tedarikçi olan EGGER; mobilya sanayisi, ahşap ve zemin perakendecileri ve yapı marketler için güvenilir bir iş ortağıdır. EGGER Grubu, 2022/2023 mali yılında 4,45 milyar EUR ciro elde etmiştir.

Sürdürülebilir bir işletme olmak daima EGGER’in faaliyetlerinin odağındadır: Kullanılan ahşabın %65’i geri dönüşümden veya yan ürünlerden gelmektedir. EGGER ürünleri, uzun süre hizmet verdikten sonra büyük ölçüde geri dönüştürülüp döngüye yeniden dâhil edilebilmektedir. Aile şirketi, bunun gibi daha birçok önlem sayesinde “değerli ahşap kaynağından daha çok ürün elde etme” hedefi doğrultusunda sürekli çalışmakta ve böylece sürdürülebilir yaşamı ve çalışmayı mümkün kılmaktadır.

 

EGGER Grubu yarıyıl mali bilançosu

→     2023/2024 mali yılının ilk yarı satışları:
2,1 milyar Euro (bir önceki yıla kıyasla –%7,0)

→     FAVÖK 299,2 milyon Euro
(önceki yıla kıyasla –%15,4)

→     Zorlayıcı ortama rağmen istikrarlı gelişim

→     Yılın ikinci yarısına ilişkin tahminler belirsizliğini koruyor

→     Stratejik kilometre taşları: Net Zero 2050 taahhüdü ve 22. tesisin Markt Bibart’ta (DE) faaliyete geçmesi