EGGER Grubu, Zorlu Bir Ortamda 4,23 Milyar Euro’luk Satışla Mali Yılı Kapattı

Ürünlere yönelik güçlü talep, rekor miktarlarda üretim ve aynı zamanda maliyet baskılarının gerektirdiği fiyat artışları, ahşap bazlı malzeme uzmanı EGGER için 2021/2022 mali yılında ciroda önemli bir artış sağladı.

EGGER Grubu, 2021/2022 mali yılını olağanüstü zorlu bir dönemde tamamlıyor. Devam eden COVID-19 salgını ve Ukrayna’daki dramatik gelişmeler, küresel enerji ve ham madde pazarlarını etkiliyor. Ürünlere olan yüksek talep finansal sonuçlara da yansıdı: EGGER, grup genelinde 4,23 milyar Euro’luk satış gerçekleştirdi.

Grup Yönetimi Finans Grubu Başkanı (CFO) ve Grup Yönetimi Sözcüsü Thomas Leissing, St. Johann in Tirol’deki (AT) genel merkezde düzenlenen yıllık basın toplantısında “Zor bir dönemden geçtiğimizi göz önünde bulundurursak cirodaki bu önemli artıştan memnunuz. Geçtiğimiz iş yılında ürünlerimize yoğun bir talep gösterildi. Ancak zorlu bir jeopolitik manzara söz konusu ve Ukrayna’daki çatışmanın yanı sıra küresel enerji ve emtia pazarlarındaki gelişmeleri de izliyoruz.” şeklinde konuştu.

EGGER’in 2021/2022 mali yılı için kilit rakamlarda olumlu bir gelişme yaşadığını söyleyebiliriz: Grup genelinde 4.234,3 milyon Euro satış(önceki yıla göre +%37,4) gerçekleştirildi ve 877,5 milyon Euro FAVÖK(önceki yıla göre +%41,0) elde edildi. FAVÖK marjı %20,7’de sabit kaldı (önceki yıl: %20,2), paydaş öz kaynak oranı ise %50,9 ile bir önceki yılki oran olan %42’nin üzerine çıktı. Leissing, “Sonuçlardaki bu artış, devam eden pandeminin zorluklarını ustaca yönettiğimizi, aynı zamanda sektörümüzde ortaya çıkan fırsatları da çok iyi değerlendirdiğimizi gösteriyor.” dedi. İstikrarlı bir FAVÖK marjı ile kazançlardaki bu artışı getiren temel faktörler kereste ve inşaat ürünleri için olumlu bir pazar ortamı, Lexington, NC (US) tesisindeki yatırım kayıplarının azalması ve optimize edilmiş ürün ve müşteri kombinasyonudur.

EGGER, son aylarda rekor miktarlarda üretim yaparak güçlü müşteri talebini karşılamayı başardı. Grup, 10,5 milyon m³ ahşap bazlı malzeme ve keresteile üretim rekoru kırdı. 2020/21 mali yılına göre bu, %9,4’lük bir artışaveya 900.000 m³’e tekabül ediyor.

Tüm Ürün Alanlarında Olumlu Gelişmeler

Grup Yönetimi Satış Pazarlama Grubu Başkanı (CSO) Michael Egger Jr., “COVID-19 salgını sırasında ortaya çıkan koza etkisinin estirdiği rüzgar, geçen mali yılda mobilya endüstrisine ve ahşap bazlı malzeme sektörüne yönelik yüksek talep getirdi.” diyor. EGGER Grubu, tüm ürün alanlarında satış artışı kaydetti. Bu artış, üç ana faktörün sonucu olarak gerçekleşti: Özellikle Kuzey Amerika pazarında kereste ve inşaat ürünleri için olumlu pazar ortamı, Biskupiec (PL) ve Lexington, NC’deki (US) en yeni tesislerle gelen hacim artışları ve maliyet baskısının gerektirdiği fiyat artışları.

DekoratifÜrünler(mobilya ve iç tasarım ürünleri) %76,9 ile en büyük ciro payına sahip oldu ve 3.473,4 milyon Euroile bir önceki yılın +%36,6 üzerine çıkmayı başardı. Batı, Orta, Doğu ve Amerika dahil tüm bölgeler satışlarda artış kaydetti.

506,9 milyon Euroile ParkeÜrünleriBölümü bir önceki yıla göre +%13.4 artış gösterdi. Cirodaki artış, büyük ölçüde maliyete bağlı fiyat artışlarından kaynaklanıyor.

YapıÜrünleriBölümü, 2021/2022 mali yılını 534,7 milyon Euro(+%62,7) ile kapattı. EGGER’in Brilon’da (DE) bulunan kendi kereste fabrikası, Amerika bölgesi de dahil olmak üzere kereste fiyatları önemli ölçüde geliştiğinden, satışlardaki büyümede önemli bir rol oynadı.

2021/2022 mali yılına ilişkin ayrıntılı bilgileri www.egger.com/credit-relations adresindeki yıllık mali raporda bulabilirsiniz.

Büyük Maliyet Gelişmeleri: Enerji, Ham Maddeler, Tedarik Zinciri

Küresel ham madde pazarlarındaki durum son derece zorlayıcı. Grup Yönetimi Teknoloji Grubu Başkanı (CTO) Hannes Mitterweissacher, “2021’in başından beri öngörülemeyen bir tedarik durumuyla karşı karşıyayız. Ukrayna’daki olaylar ve bunların küresel ticaret üzerindeki etkileri, ham maddelerin bulunabilirliği ve fiyatı üzerinde etkili oldu.” sözleriyle güncel durumu yorumladı.

EGGER, kimyasal ham madde fiyatlarındaki önemli artışın yanı sıra enerji maliyetlerindeki artışla da mücadele ediyor. Ahşap bazlı malzeme üreticisi için en önemli ham madde olan ahşaba yönelik artan talep, ek maliyet baskısına yol açıyor.

EGGER, önemli ölçüde artan enerji ve ham madde fiyatlarına ek olarak nakliye maliyetlerinde de muazzam bir artışla karşı karşıya. Grup Yönetimi Lojistik Grubu Başkanı (CSCO) Frank Bölling, “Grevler ve sıkışıklıklar gibi hiç beklenmeyen koşullar, dünya çapındaki lojistik zincirlerini etkiliyor. Bu da teslimat süreçlerinde büyük rol oynuyor. Kara taşımacılığı için neredeyse dörtte bir oranında artan navlun maliyetlerinden bahsediyoruz. Deniz taşımacılığı en az %69 daha pahalı hale geldi.” dedi.

Jeopolitik Gelişmeler: Çalışanlarımız İçin Sorumluluk Üstleniyoruz

Mali yılın sonunda, Ukrayna’daki çatışma patlak verdi. EGGER Grubu yönetimi tek ses olarak “Durumu büyük bir endişeyle izliyoruz, dramatik olaylardan derin bir üzüntü duyuyoruz ve çok yakında barışın sağlanacağını umut ediyoruz.” dedi.EGGER, Rusya’da iki tesisle temsil ediliyor. Bir aile şirketi olarak EGGER bünyesindeki günlük faaliyetleri, tarafların birbirlerine olan güveni ve saygılı etkileşimi şekillendiriyor. Sonuç olarak sorumluluk, iki Rus tesisindeki 1000’den fazla çalışan ve aileleri için de geçerlidir. Her iki tesis de EGGER ve Rusya ile ilgili olarak AB ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilere yönelik tüm AB yaptırımlarına uygun bir şekilde üretim yapmaya devam ediyor. Bu amaçla sıkı bir uyum yapısı ve AB yaptırımlarına uyum programı oluşturuldu. Rusya’da üretilen ahşap bazlı malzemeler, çoğunlukla yerel olarak ve komşu Orta Asya ülkelerinde satılıyor.

Tedarik Zinciri, Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Yatırımları

Grup, son mali yılda üretim tesislerine toplamda 293,6 milyon Euro yatırım yaptı. Büyüme yatırımlarının büyük bir kısmı (194,5 milyon Euro) St. Johann in Tirol’deki (AT) genel merkezin genişletilmesi için ayrıldı. Şu anda lamine levhalar için ek bir yüksek raflı depo, bir geri dönüşüm kulesi ve ikinci bir biyokütle kazanı inşa ediliyor. Brilon, Wismar ve Gifhorn’daki Almanya tesislerinin yanı sıra Rambervillers’deki Fransa tesisinde de geliştirme ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar yapıldı. Hexham’da (UK) geri dönüşüm kapasitelerinin genişletilmesine yönelik yatırımlar yapıldı. Yatırımların çoğu geri dönüşüm, süreç optimizasyonu ve yenilikler yoluyla CO2emisyonlarını azaltma hedefini destekliyor.

Nitelikli İş Gücü Eksikliğiyle Mücadele

Grup Yönetimi, “Bu zorlu ortamdaki olumlu gelişmeleri yaklaşık 10.800 çalışanımıza borçluyuz” diyor. EGGER’in yaşadığı zorluklar arasında iş gücü eksikliği de bulunuyor. Grup; işe alma, elde tutma ve geliştirmeye yönelik kapsamlı programlarıyla bu sıkıntıya karşı mücadele ediyor. Yönetim pozisyonlarının %80’i halihazırda şirkette çalışanlar tarafından dolduruluyor. Thomas Leissing, “Amacımız kendi şirketimizden uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektir. 20 tesisimizin 16’sında eğitim programları oluşturduk. Çıraklık programı ile yeni nesil kalifiye çalışanlar yetiştirmek, ana hedeflerimizden biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” diyor. EGGER, şirketin tüm alanlarında çok çeşitli kariyer fırsatları sunuyor. Ayrıntılı bir genel bakış için: www.egger.com/jobs.

EGGER Grup Yönetimi’ne Yeni Atama

Mevcut mali yılda, ahşap bazlı malzeme üreticisinin üst yönetim organı kendisini yeniden şekillendiriyor: Walter Schiegl 20 yılı aşkın bir süredir görev aldığı Grup Yönetimi’nden ayrıldı ve sonbahardan itibaren Denetleme Kurulu görevini Michael Egger’den devralacak, böylece gelecekte de EGGER Grubu’nun stratejik yöneliminin şekillenmesine yardımcı olacak. Michael Egger, Ağustos sonunda 75. yaş gününü kutlayacak ve ardından yönetim kurulundaki stratejik rolünden ayrılarak emekli olacak. Hannes Mitterweissacher, CTO rolünü Walter Schiegl’dan devralıyor. Frank Bölling, Grup Yönetimi’ni tamamlıyor ve tedarik zinciri yönetiminin sorumluluğunu üstleniyor. EGGER, iç ve dış tedarik zinciri alanındaki potansiyele ve gelişmelere bu şekilde yanıt veriyor. Bu doğrultuda, Egger ailesinden bir temsilci de yıllar sonra EGGER Grubu’nun operasyonel yönetiminde bir kez daha aktif rol alacak. Michael Egger Jr., Ulrich Bühler’den pazarlama/satış alanının sorumluluğunu devralacak; Bühler, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uzmanlığıyla Michael Egger Jr.’a destek vermeye devam edecek.

Hannes Mitterweissacher ve Frank Bölling, Thomas Leissing ve Michael Egger Jr. ile birlikte EGGER Grubu’nun yeni yönetim ekibini oluşturuyor.

 

2022/2023 Mali Yılı İçin Gözden Geçirilen Beklentiler

Ukrayna’daki kriz, değişken emtia piyasaları, belirsiz enerji tedarikleri, devam eden COVID-19 salgını ve artan enflasyon, EGGER Grubu’nun gelecek mali yıl için kazanç beklentilerini düşüren faktörlerdir. Thomas Leissing, “Ayrıca Rusya, Arjantin ve Türkiye’deki kur gelişmeleri de bizim için belirsizlikler doğuruyor. Bu faktörler bir araya gelince, önümüzdeki birkaç ayı tahmin etmek zorlaşıyor.” diyor.

Bir bütün olarak EGGER Grubu için, satış geliştirme beklentisi düşük seviyede tutuluyor. Her daim yüksek ham madde ve enerji maliyetleri, ürün fiyatlarının artmasına neden olacaktır. “Tüm bölümler için kazanç beklentileri, genel ekonomik talepte görülecek gelişmeye bağlı olacak. Artan enflasyonun ve buna bağlı olarak yüksek enerji ve yaşam maliyetlerinin tüketicinin harcama istekliliği üzerindeki etkisi ve dolayısıyla ürünlerimize olan talep karşımıza bir sorun olarak çıkabilir.” diyen Thomas Leissing, önümüzdeki mali yılın sonuçları için beklentileri düşük tutuyor. Görünüm şu anda karamsar olsa da EGGER, şirket stratejisine bağlı kalıyor ve istikrarlı büyümesini kendi gücüyle sürdürüyor. Thomas Leissing, “Müşterilerimiz için çok çeşitli bir ürün portföyüne ve yeniliklere odaklanmaya, ek işleme kapasitelerine yatırım yapmaya, ayrıca ham madde ve enerji durumunu iyileştirmeye devam ediyor, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle uzun vadeli ilişkilerimizi sürdürüyoruz.” diyor.

Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Şeffaf Şekilde Paylaşılması

EGGER Grubu, Yıllık Mali Rapor ile aynı zamanda mevcut Sürdürülebilirlik Raporunu da (mali olmayan beyan) yayınlıyor: www.egger.com/sustainability. Rapor; ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin Grup stratejisini, hedefleri ve eylemleri içeriyor. EGGER, bu raporla stratejik sürdürülebilirlik hedeflerini açıklıyor, ayrıca sürdürülebilir, nesil odaklı yönetime ve baştan sona şeffaf iletişime verdiği önemin altını çiziyor.

 

EGGER Grubu, Zorlu Bir Ortamda 4,23 Milyar Euro’luk Satışla Mali Yılı Kapattı

 

→     Satışlar: 4,23 milyar Euro (+%37,4)

→     FAVÖK: 877,5 milyon Euro (+%41,0)

→     Üretimde yeni rekor: Kereste dahil 10,5 milyon m³ ham yonga levha, bir önceki yıla göre %9,4 artış

→     Büyüme ve bakım yatırımları için harcanan 293,6 milyon Euro

→     Özellikle en yeni tesislerimiz olan Biskupiec (PL) ve Lexington, NC’de (US) hacim artışları

→     Enerji, ham madde ve tedarik zinciri maliyetlerinde zorluklar

→     2022/2023 tahmini: EGGER Grubu için düşük genel görünüm ve satış gelişimi beklentileri

→     Yeni sürdürülebilirlik raporunu okumak için: www.egger.com/sustainability