EGGER Türkiye, Enerji Verimliliği Performansı ile ISO 50001’e hak kazandı

EGGER Türkiye, PVC, ABS, PMMA ve alüminyum kenar bantlarının tümünü tek çatı altında üreten, dünyanın en büyük kenar bandı tesisi ile Türkiye’de pazar lideri konumunu koruyor. Bulunduğu tüm ülkelerde sürdürülebilirlik çalışmalarıyla değer yaratan EGGER’in Gebze tesisi de, enerji yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası almaya hak kazandı.

EGGER Türkiye, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusundaçevreye duyarlı yaklaşımıyla geliştirdiği enerji yönetim sistemleri ile enerji kullanımını daha verimli hale getirerek, ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası almaya hak kazandı. Avusturya merkezli EGGER Grup, Gebze’de bulunan tesisinde enerji verimliliğine yönelik performansı ile enerji kullanımının eksiksiz ve sürdürülebilir olması adına çevresel performansını sürekli iyileştirerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Küresel olarak enerji krizinin içinde bulunduğumuz bugünlerde, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve enerji tasarrufu gibi başlıklar önemini koruyor. Dünya nüfusunun artışı, teknolojik yenilikler, sanayide hatalı uygulamalar gibi birçok etkenin ise enerji giderlerinin artmasına zemin hazırladığı bir gerçek. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, belirlenen standartlar kapsamında enerji yönetim politikası hazırlanarak, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığın teşviği doğrultusunda süreç ve sistemler oluşturulmasını sağlıyor.

Enerjinin gün geçtikçe daha da kritik bir mesele haline geldiği bugünlerde EGGER Türkiye, organizasyondan planlamaya, operasyondan performans değerlendirmeye kadar ISO 50001 standardının tüm gerekliliklerini sürdürülebilir ölçüde karşılayarak denetimleri başarıyla tamamladı ve ISO 50001 sertifikası ile ödüllendirildi.

EGGER Türkiye Fabrika Direktörü Ender Çelebi, konuyla ilgili olarak; “Grup olarak çevreye ve topluma dair sorumluluklarımızın farkındalığıyla çevreye duyarlı eylemlerimizi her zaman işimizin standart bir parçası olarak görüyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine bağlıyız ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni teşvik etmeye değer veriyoruz.  Bu sözlerimizin arkasında duruyor, yönetim sistemleri politikalarımız kapsamında neler yaptığımızı ve nasıl çalıştığımızı şeffaf bir şekilde açıklıyoruz. Sürdürülebilirlik göstergelerimiz her yıl grup bazında raporlanıyor. Gebze tesisimizde de bu vizyonumuzu tüm çalışma arkadaşlarımızla ortak düşünce şekli olarak benimseyerek çalışıyoruz. Sıkı çalışmalarımızın sonucu olarak, farklı ülkelerdeki tesislerimizde hali hazırda var olan ISO 50001 gibi çok değerli bir belgeye Gebze tesisimizde de hak kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Enerji yönetimi sistemlerimizin başarısına ilişkin hak kazandığımız bu sertifika; enerji kullanımımızı daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetmek üzere süreçlerimizi sürekli iyileştirdiğimizin bir göstergesi niteliği taşıyor. Enerji yönetimi denetimi sürecinde uzman ekiplerimiz konuya odaklı titiz çalışmalar gerçekleştirdi. Tesisimizde enerji etütleri yaptırdık, enerji yönetiminin değerine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla yıllık eğitim planlarına enerji konusunu dahil ettik, enerji özelinde etkinlikler gerçekleştirdik, enerji tüketimimimizi azaltmak adına yalıtıma daha da özen gösterdik, yeni bir ekipman alırken verimliliğini önceliklendirmeye başladık. Bundan sonraki süreçte de enerji verimliliğine dair hedeflerimizi daha sistematik ve kapsamlı şekilde takip ederek, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye olan duyarlılığın artmasına destek olacak çalışmalara odaklanmayı planlıyoruz.” dedi.

EGGER, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda değer yaratıyor

EGGER, sürdürülebilirliği teşvik etmek adına belirlediği hedeflerini dünya çapında tüm tesislerinde aktif bir şekilde uyguluyor. Enerji yönetimi konusunun rolü ise raporlarında şeffaflıkla sunuluyor.

  • Tedarik zinciri için sorumluluk alıyor; bölgesel değer yaratmayı teşvik ediyor ve sürdürülebilir ahşap bazlı malzeme tedariği sağlıyor.
  • Sosyal sorumluluklarını ciddiye alarak çalışanlarının gerçekleştirdiği çalışmaları destekliyor, çalışanları ile birlikte bir güç oluşturabilmek adına sürdürülebilirlik konularında sürekli eğitimlere önem veriyor.
  • Çevre dostu bir üretim anlayışıyla iklim korunmasını, enerji yönetimini ve döngüsel ekonomiyi düşünerek kaynak verimliliğini artırıyor.
  • Sürdürülebilir ürünler sunuyor, sürdürülebilir tüketimi ve sağlıklı yaşam koşullarını benimsiyor.