FEP’e Göre Avrupa Parke Pazarı Olumlu Yükselişte

FEP (Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu) tarafından açıklanan son verilere göre Avrupa’daki parke tüketimi, özellikle inşaat sektörünün gösterdiği olumlu trendlerden dolayı artan bir eğilimle ediyor. Ancak buna rağmen parke için en büyük Avrupa pazarı olan Almanya, parke tüketiminde önemli bir düşüş kaydetti. FEP üyesi şirketler ve federasyona bağlı ulusal kuruluşlar tarafından sağlanan konsolide veriler ışığında küresel Avrupa pazarında 2016 yılına göre 2017 yılında % 0,3’lük bir artış sağlandı. Her zamanki gibi, sonuçlar ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte FEP bölgesindeki üretim, % 2,6 büyüme kaydetti ve 72 milyon metrekareyi aştı.

Açıklanan veriler dahilinde FEP’in 2016’dan itibaren, Hırvatistan, Estonya, Portekiz ve Slovenya pazarlarına ait rakamları da dikkate aldığını belirtmek gerekiyor. FEP ülkeleri dışındaki Avrupa üretimi tahminen 14,5 milyon metrekare olarak açıklanırken bu rakamın 9 milyon metrekaresinin AB ülkelerinde ve 5,5 milyon metrekaresinin de AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde üretildiğine dikkat çekiliyor.

Avrup’da Parke Üretimi

FEP Ülkeleri Avrupa’da FEP üyesi olmayan ülkeler (**) Toplam
000 m² + / – % 000 m² Toplam + / – % Toplam
1985 23,300   23,300
1986 25,580 %9.79 25,580
1987 26,991 %5.52 26,991
1988 29,997 %11.14 29,997
1989 34,566 %15.23 34,566
1990 35,634 %3.09 35,634
1991 35,294 %-0.95 35,294
1992 37,977 %7.60 37,977
1993 40,396 %6.37 40,396
1994 44,972 %11.33 44,972
1995 49,798 %10.73 49,798
1996 50,578 %1.57 50,578
1997 53,836 %6.44 53,836
1998 58,308 %8.31 58,308
1999 64,774 %11.09 64,774
2000 69,812 %7.78 69,812
2001 75,621 %8.32 75,621
2002 76,741 %1.48 76,741
2003 81,039 %5.60 81,039
2004 91,453 %12.85 91,453
2005 93,977 %2.76 93,977
2006 95,911 %2.06 95,911
2007 98,334 %2.53 98,334
2008 82,724 %-15.87 82,724
2009 65,522 %-20.79 65,522
2010 68,500 %4.54 68,500
2011 69,630 %1.65 69,630
2012 66,266 %-4.83 7,000 73,266
2013 65,027 %-1.87 10,000 75,027 %2.40
2014 62,357 %-4.11 13,500 75,857 %1.11
2015 63,982 %2.61 14,600 78,582 %3.59
2016 (*) 70,358 %9.97 14,500 84,858 %7.99
2017 72,184 %2.60 14,500 86,684 %2.15

(*) 2016’dan itibaren rakamlar tüm Avrupa FEP ülkelerini kapsamaktadır – Hırvatistan, Estonya, Portekiz ve Slovenya için veriler eklenmiştir.
(**) FEP iştiraklerinden alınan bilgilere göre en iyi tahminler

FEP bölgesinde toplam üretim % 2,60 oranında artarak 72.184.490 m²’ye ulaştı. Avrupa’da

toplam üretim dikkate alındığında (FEP ülkeleri + Avrupa’daki FEP olmayan ülkeler), 2017

yılında üretimin % 2,15 oranında artarak 86,7 milyon m2’yi aştığını göstermektedir.

FEP bölgesindeki tüketim % 0,3 artarak 79.249.514 m² seviyesine ulaştı.

  Üretim Gelişimi

2017/2016

Tüketim Gelişimi

2017/2016

AT %1,9 %2,0
BE %-15,0 %4,0
CH %12,0 %0,2
CZ %-0,4 %2,5
DE %-4,2 %-8,0
EE %28,8 %9,5
ES %-3,4 %2,0
FR %3,0 %3,2
HR %-0,7 %2,0
HU %2,2 %2,0
IT %7,2 %0,5
NL %9,9 %20,1
PL 10,2 %5,0
PT %9,8 %3,2
RO %-7,3 %1,0
İskandinavya %1,4 %2,3
DK/FIN/NO %8,0 %1,5
 SE %0,0 %3,0
SI %0,0 %1,2
FEP %2,6 %0,3

 

2017 yılında tür başına toplam parke üretimi, 2010’dan bu yana sunulan tabloya benzer bir çizgide kaldı.

Ülkeye göre mutlak üretim rakamlarında, Polonya % 19,17’lik oranıyla  en yüksek konumda bulunuyor. İsveç, % 15,50 ile ikinci sırada, Avusturya % 13,06 ile üçüncü ve % 10,47 ile Almanya dördüncü sırada geliyor.

FEP bölgesindeki tüketim, bir önceki yıla göre % 0,3 artışla 79.249.514 m²’ye ulaştı.

Tüketim açısından Almanya, % 21,21 ile azalan pazarına rağmen ilk sırada yer alırken, Fransa % 10,70 ile bunu izlemektedir. İsveç % 9,98, Nordik Küme % 8,40, Avusturya % 8,13, İtalya % 8,02 ve İsviçre % 7,87 ile takip etmektedir.

Kişi başına düşen parke tüketimi ile ilgili olarak, 0,74 m² ile İsveç başta gelirken, 0.73 m2 ile Avusturya ikinci ve 0,78 m2 ile İsviçre üçüncü sırada geliyor. Toplam FEP bölgesinde, kişi başına tüketim 2017 yılında 0,18 m²’de sabit kalmıştır.

Ahşap türlerinin kullanımı

Ahşap türlerinin 2017 yılında yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi kullanılması, meşenin payının sabit kaldığını ve % 80,6’ya ulaştığını göstermektedir. Tropikal ağaç cinsi kullanımı kullanılan ahşabın % 4,0’ünü oluşturmaya devam etmektedir. Dişbudak ve kayın, sırasıyla % 6,2 ve % 2,4’lük oranlarıyla en yaygın seçilen iki türdür.

2018 & 2019 Genel Değerlendirme

Zorlu bir sürecin ardından, parke pazarındaki genel eğilimler, 2016 yılında olumlu sonuçlandı ve 2017’de daha da ilerledi. Bu yılın ilk çeyreğinden sonraki sonuçlar, istisnalar hariç olmak üzere, orta derecede olumlu parke tüketim trendlerinin devam ettiğini gösteriyor. Almanya ise yine önemli bir düşüş bildiriyor. Diğer tüm Avrupa pazarları genellikle olumlu bir durumdalar ve hafif bir büyüme yaşanıyor.

Renovasyon gibi ek faaliyetler yaratılsa da projeler pazarın ana itici gücü olmaya devam ediyor. Avrupa seviyesinde ve özellikle inşaat sektöründeki ekonomik tablo istikrarlı bir şekilde artmaya devam ederken, parke endüstrisinin kaptanları parkenin bu gelişmelerden 2018 yılı boyunca yararlanacağını düşünüyorlar.

Genel olarak, uzun ve yağışlı kış mevsimlerine rağmen, hammaddenin mevcudiyeti şu an için kritik bir konu değil. Bununla birlikte, meşe parke üretiminde kullanılan ahşabın %80’inden fazlasını temsil ettiği sürece, kullanılabilirlikteki herhangi bir değişiklik endüstri için sorun yaratabilir. Dahası, orman sahipleri ve kereste fabrikatörleri tarafından verimli hasat talep edildiğinden, küçük formatlar artık maalesef yok.

“Ahşap görünümlü zemin kaplamaları” dan gelen rekabet zorlamaya devam ediyor. PARKE sınıfının yaygın kötüye kullanımı tüketici düzeyinde büyüyen ve haksız bir karışıklığa neden olsa da, sürdürülebilir ve genişleyen ormanlardan elde edilen ve yenilenebilir hammaddeden yapılmış tek döşeme çözümü olarak Gerçek Ahşap, parkeyi orijinal ve sürdürülebilir tek seçim kılıyor.