Greenguard Sertifikası Nedir ?

Greenguard sertifikası, iç mekan faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin içinde bulunan kimyasal maddelerin iç mekanın havasının verimi bakımından belirlenen sınır değerleri kapsamında olduğunu gösteren bir sertifikadır.
İnsanlar zamanlarının % 90’ını iç mekanlarda yaşarlar ve iç mekanlardaki hava kirliliği dış mekanlara göre 2-5 kat daha yoğundur.Bu kirliliğin büyük bir faktörü malzemelerden ve mobilyalardan kaynaklanan uçucu organik bileşiklerdir. Greenguard sertifikası bir ürünün düşük emisyon içerdiğini ispatlar ve daha sağlıklı iç mekanlar oluşturulmasına katkı sağlar.
 Amerika standartlar enstitüsünün iç ortam hava verimini standartlarını meydana getirmek için görevlendirdiği Greenguard organizasyonu, yapı ürünlerinden oluşan kimyasal emisyonlara hem okul hem iç ortamlar hem de kreş  gibi hassas bölgeler için kriter meydan getirmiştir ve bu kriterlere uyan ürünleri sertifikalamaktadır. Greenguard sertifikası, ürünün düşük düzeyde emisyon yaptığının teminatıdır. Greenguard sertifikasına sahip ürünler tarafsız bir organizasyon tarafından test edilir ve testler belirli periyotlarla yinelenir.
Hemen hemen bütün yapı malzemelerinden kimyasal emisyon ortaya çıkmakta ve belki tek başına bir ürünün meydana getirdiği emisyon fazla olmasa bile bütün kaynaklardan ortaya çıkan emisyonlarla birleştiğinde tehlikeli düzeylere  erişebilmektedir.Herhangi bir iç ortamda 50 ile 100 değişik uçucu organik madde aynı anda var olabilmektedir.
İç ortamlarda fazla düzeyde uçucu organik maddenin var olması hem kısa zamanlı hem de uzun zamanlı sağlık sorunları neden  olabilmektedir.Alerji  ve astım krizlerini tetikleyebilir, baş ağrısı ve grip benzeri semptomplara neden olabilir, gözlerde kaşınma ve tahrişe, bulantı, burun kanaması, kuru boğaz ağrısına hatta hafızada zayıflamaya bile sebebiyet verebilir.İnsanlar fazla oranda bulunan uçucu organik maddelere evlerinde maruz kalmaktadırlar.Yüksek uçucu organik madde oranına  maruz kalan çocuklar, yetişkinlere oranla dört kat fazla astıma yakalanma tehlikesi taşımaktadırlar.1980 senesinden 1994 senesine  kadar 5 yaş altındaki çocuklarda astıma yakalanma oranı yüzde 160 yükselmiştir.İç ortam hava verimi, dış ortam hava veriminden 2-5 kat daha kirli olabilir.Kötü iç ortam hava verimi kısa ve uzun zamanlı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.