İnşaat malzemeleri sanayisi 2020’de miktar olarak tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Aralık 2020 sonuçlarında, inşaat malzemeleri sektörünün 2020 yılı ihracat ve dış ticaret performansı da ortaya çıktı. Covid-19 salgını tüm küresel ticarette yıkıcı etkiler yaratırken, inşaat malzemeleri sanayisi ihracatı, yılı sadece yüzde 1,5 kayıpla ve en az hasarla kapattı. 2020 yılını değer olarak yüzde 1,5 gerilemeye rağmen 21,16 milyar dolar ihracatla tamamlayan inşaat malzemeleri sanayisi, miktar olarak ise yüzde 16,2 artışla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi aralık ayı sonuçlarına göre, yılın son ayında sektör yine yüksek bir performans gösterdi. 2020 yılında Türkiye’nin inşaat malzemeleri ihracatını ve ihracat pazarlarını Covid-19 salgınının etkileri şekillendirdi. Yılın ilk çeyreğinde yüksek bir ihracat performansı gerçekleşti. İkinci çeyrekte salgının etkileriyle ihracat sert bir şekilde daraldı. Üçüncü çeyrekte toparlanma eğilimine giren inşaat malzemeleri sanayisi ihracat performansı son çeyrekte ise önemli bir artış gösterdi. 2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı tüm bu gelişmeler çerçevesinde değer olarak yüzde 1,5düşerek 21,16milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2020’de miktar olarak tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı

2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak ise yüzde 16,2 artış gösterdi. 2019 yılında 51,6milyon ton olan ihracat 2020 yılında 59,96milyon tona yükseldi. Özellikle çimento ihracatındaki artış toplam miktar artışında etkili oldu. İnşaat malzemeleri sanayisi miktar olarak tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Ortalama ihracat birim fiyatlarda gerileme yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise 2019 yılında 0,41 dolar/kg iken 2020 yılında 0,35dolar/kg oldu. Salgın ve pazar koşulları ihracat birim fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

İnşaat sektöründeki canlanma ithalatta artışa yol açtı

2020 yılında inşaat malzemeleri ithalatı değer olarak yüzde3,5 artarak 7,03milyar dolar oldu. 2020 yılında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak ise yüzde 5,2yükseldi. Verilen destekler ile yılın ikinci yarısında canlanan inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat yılı artış ile kapattı.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 2019 yılında 2,69dolar/kg iken 2020 yılında 2,65dolar/kg olarak gerçekleşti. Salgının ithalat birim fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı yılın en yüksek performansını aralık ayında gösterdi

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi aralık ayında yine yüksek performans gösterdi. İhracat yılın en kuvvetli ayını yaşadı. Aralık ayında ihracatın 2,16milyar dolar seviyesine ulaşmasıyla, son üç ayda ihracat 2milyar doların üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında mevsimselliğe rağmen yılın en yüksek aylık ihracatı yapıldı. Yurtdışı pazarlarda Covid-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde arttı.

İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı aralık ayında 5,37milyon ton oldu. Geçen yılın aralık ayına göre ihracat miktar olarak yüzde 27,7artış gösterdi. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı aralık ayında 0,44dolar/kg iken 2020 yılı aralık ayında 0,40dolar/kg oldu. Kasım ayındaki ihracat birim fiyatları, yılın en yüksek aylık birim fiyatı oldu. Aralık ayı da bu seviyeye yakın gerçekleşti.

2020 yılının değer olarak en yüksek ithalatı da aralık ayında gerçekleşti

740 milyon dolar olarak gerçekleşen inşaat malzemeleri aralık ayı ithalatı, değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak aralık ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2azaldı ve 264,4bin ton seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen aralık ayı ithalatı miktar olarak yılın en yüksek ikinci aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı aralık ayında 2,84dolar/kg seviyesine yükseldi. Ekim ayında gerileme ve kasım ayındaki sınırlı artış sonrası ortalama fiyatlar aralık ayında önemli ölçüde arttı. 2019 yılı aralık ayında ise ithalat birim fiyatı 2,34dolar/kg olmuştu.

Alt sektörler 2020 yılında farklı performanslar gösterdi

2020 yılında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ortalama ihracat birim fiyatları2019 yılına göre geriledi. Bir ürün grubunda ise ortalama ihracat birim fiyatı arttı. 2020 yılında mineral, taş ve toprak ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16,1düştü. Yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 8geriledi. Geçen yıla göre yüzde 3,1 artış ile 2020 yılında ortalama ihracat birim fiyatı yükselen tek alt sektör prefabrik yapılar oldu.

2020 yılında8 alt ürün grubundan 7’sinde ihracat miktarolarak geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Alt sektörler miktar olarak önemli artışlar gösterdi. 2020 yılında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 24,1ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünlerde ihracat miktar olarak yüzde 18,7yükseldi. Demir çelik ürünleri 2020 yılında yüzde 3,5ile ihracatı miktar olarak düşen tek alt sektör oldu.

2020 yılında 8alt ürün grubundan 4’ününihracatı değerolarak geçen yıla göre yükseldi. 2020 yılında değerolarak en yüksek ihracat artışı yüzde 16,3ile prefabrik yapılarda ve yüzde 15,2ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Demir çelik ürünleri ihracatı ise değer olarak 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 8,1 düştü.