İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve Yüksek Lisans Öğrencisi Mert Yıldırım’ın Sanayi Projesi Başarısı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve Yüksek Lisans Öğrencisi Mert Yıldırım’ın projesi, Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarına finalist olarak katıldı.

Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği, 29-30 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi tarafından yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, üretimdeki katma değerin çoğalması, yeni fikirlerinin sunulabileceği ve hayata geçirilebileceği platformun oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik TC Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK, Antalya Valiliği, Antalya OSB, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, TSE gibi önemli kurum ve kuruluşlar tarafından destekleniyor. Etkinlikte Ar-Ge ve inovasyon alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı seminer ve paneller düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca İÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve proje grubu tarafından nanoselüloz esaslı biyonanokompozit malzemeler konusunda patentleme süreci devam eden bilimsel çalışma da sergilendi.