KİMYA SEKTÖRÜNÜN BEŞ AYLIK İHRACATI 12 MİLYAR DOLARI AŞTI 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mayıs ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14 artışla 21,7 milyar dolar oldu. Mayıs ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün bu yıl ilk beş aylık ihracatı 12,3 milyar dolar oldu. Kimya sektörü mayıs ayında ülke ihracatından yüzde 11,3 pay aldı.

Kimya sektörünün Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Sektörümüz mayıs ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk beş aylık ihracatımız 12 milyar doları aştı. Son on iki aylık sektör ihracatımız yüzde 8,8 artışla 32 milyar dolara ulaştı. Enflasyon ve faiz baskısı ile küresel durgunluğun yaşandığı zor bir süreçten geçiyoruz. Almanya’nın resesyona girmesi ile birlikte AB ülkelerindeki ekonomik durgunluğun boyutunu görmüş olduk. Bu durgunluğun önümüzdeki dönemde yerini canlanmaya bırakmasını bekliyoruz. Nitekim yurt dışı pazarı hakkında öncü göstergelerden ihracat iklimi endeksi ve ülkemiz için öncü ekonomik göstergelerden imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve imalat sanayi PMI rakamlarından da hafif de olsa yeniden canlanmanın başladığını görebiliyoruz. Mayıs ayında kapasite kullanım oranı hem sektörümüzde hem genel imalat sanayinde artış gösterdi. Kimya sektörümüzün ortalama kapasite oranı Mayıs ayında yüzde 78’in üzerine çıkarak, 5 aylık dönemdeki en yüksek kapasite oranına ulaşırken aynı zamanda geçen yıl mayıs ayına göre de 0,13 puan artış gösterdi. Bunlar olumlu gelişmeler elbette ancak bir yandan finansmana ulaşımdaki sıkıntılar, enflasyon, kur ve faiz dengesi gibi çözülmesini beklediğimiz sorunlarımız var. İnşallah yeni dönemde uygulanacak yeni ekonomik politikalarla bu sorunların bertaraf edileceğine inanıyoruz. Kimya sektörü olarak daha güçlü bir büyüme ve ihracat için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mayıs ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Mayıs ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 795 milyon 423 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 497 milyon 952 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünleryer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 271 milyon 212 bin dolarla üçüncü sırada yeraldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.

Mayıs ayında ilk onda yer alan ülkeler ise Rusya, Belçika, Almanya, Hollanda, Romanya, Irak, İspanya, İtalya, İngiltere ve Bulgaristan oldu.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, Almanya, İspanya, Romanya, Irak, ABD, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

2023 aylık bazda kimya ihracatı

AY    2022 DEĞER ($)  2023 DEĞER ($)  FARK (%)
Ocak             2.143.952.923,94             2.295.934.744,15 %  7,09
Şubat             2.439.682.369,27             2.261.220.317,67 % – 7,31
Mart             3.029.173.687,05             2.887.150.042,41 % – 4,69
Nisan             3.338.587.954,26             2.393.649.870,52 % – 28,30
Mayıs             2.796.901.827,47             2.460.469.183,28 % – 12,03
TOPLAM 13.748.298.762 12.298.424.158 % -10,55

2023 yılı Mayıs ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler 

      2022 -2023
  MAYIS 2022 MAYIS 2023 %  FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 790.305.913 795.423.744 % 0,65
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 1.020.130.651 497.952.934 % -51,19
ANORGANİK KİMYASALLAR 238.448.834 271.212.973 % 13,74
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 108.798.665 156.901.868 % 44,21
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 118.463.161 143.901.415 % 21,47
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 105.804.399 131.760.603 % 24,53
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 100.505.245 130.473.023 % 29,82
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 82.226.581 105.562.493 % 28,38
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 48.312.264 81.940.970 % 69,61
ORGANİK KİMYASALLAR 84.084.172 78.570.292 % -6,56
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 36.788.174 42.956.766 % 16,77
GÜBRELER 60.447.221 20.369.349 % -66,30
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 1.158.185 1.753.135 % 51,37
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.105.928 1.475.459 % 33,41
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 314.325 202.291 % -35,64
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 8.110 11.871 % 46,38
TOPLAM 2.796.901.827 2.460.469.183 % -12,03

2023 yılı Mayıs ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO Ülke MAYIS 2022 DEĞER ($) MAYIS 2023 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 RUSYA      76.881.146,24     145.845.576,61 % 89,70
2 BELÇİKA     141.286.194,94     128.380.236,46 % -9,13
3 ALMANYA     100.213.606,56     118.095.648,01 % 17,84
4 HOLLANDA      87.582.215,38     111.933.674,25 % 27,80
5 ROMANYA     184.778.364,17     107.378.371,31 % -41,89
6 IRAK      82.537.108,75      97.325.886,63 % 17,92
7 İSPANYA     130.791.265,40      89.588.764,51 % -31,50
8 İTALYA     143.577.685,64      86.861.830,89 % -39,50
9 İNGİLTERE      56.846.387,37      78.999.894,74 % 38,97
10 BULGARİSTAN      40.457.437,02      70.687.452,62 % 74,72