KİMYA SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 25 MİLYAR DOLARI AŞTI 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün Aralık ayı ihracatı 2,49 milyar dolar oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıl Aralık ayına göre yüzde 38,24 arttı. 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 38,79 artışla 25,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör rekor tazeleyerek yılı otomotivin ardından ikinci sektör olarak tamamladı.

 

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu

 

Irak, Aralık ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Aralık ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Lübnan, ABD, İtalya, Yunanistan, İspanya, Belçika, Fransa ve İsrailoldu. Aralık ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 140,09 ile Yunanistan’da oldu.

 

Aralık ayında Irak’a yapılan kimya ihracatı 146 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneme kıyasla yüzde 37,41 arttı. Aralık ayında Irak’a en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “plastikler ve mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “eczacılık ürünleri” ve “boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları” oldu.

 

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, Irak, ABD, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

 

Aralık ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

 

Aralık ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleriihracatı, 848 milyon 512 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 629 milyon 480 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 847 bin dolarla üçüncü sıradayer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Aralık ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 113,87 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.

2021 aylık bazda kimya ihracatı

 

AY    2020 DEĞER ($)  2021 DEĞER ($)  FARK (%)
Ocak            1.683.148.859,36            1.637.593.773,71 % – 2,71
Şubat            1.493.575.472,98            1.672.848.657,94 % 12,00
Mart            1.491.852.701,25            1.999.827.964,80 % 34,05
Nisan            1.278.276.069,99            2.172.466.791,87 % 69,95
Mayıs            1.184.165.886,27            2.135.342.425,11 % 80,32
Haziran            1.426.824.219,77            2.375.820.736,61 % 66,51
Temmuz            1.583.849.170,95            1.922.770.260,16 % 21,40
Ağustos            1.376.131.473,13            2.048.644.450,91 % 48,87
Eylül            1.623.161.851,54            2.277.785.927,42 % 40,33
Ekim            1.727.272.804,98            2.268.078.855,42 % 31,31
Kasım            1.633.656.590,18            2.402.053.428,56 % 47,04
Aralık            1.803.716.202,68            2.493.527.384,10 % 38,24
TOPLAM 18.305.631.303 25.406.760.657 % 38,79   

 

 

2021 yılı Aralık ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

 

S. NO Ülke ARALIK 2020 DEĞER ($) ARALIK 2021 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 IRAK     106.401.150,80     146.205.196,35 % 37,41
2 ALMANYA      90.463.036,41     115.454.627,17 % 27,63
3 LÜBNAN      53.881.587,43     108.012.788,39 % 100,46
4 ABD      78.797.219,00      99.525.485,08 % 26,31
5 İTALYA      57.190.008,76      95.833.831,99 % 67,57
6 YUNANİSTAN      39.351.918,26      94.479.282,52 % 140,09
7 İSPANYA      48.793.571,66      84.170.817,12 % 72,50
8 BELÇİKA      61.136.958,68      82.461.953,98 % 34,88
9 FRANSA      37.712.479,43      73.520.994,18 % 94,95
10 İSRAİL      54.475.151,66      71.378.054,67 % 31,03

 

 

2021 yılı Aralık ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

 

      2020 -2021
  ARALIK 2020 ARALIK 2021 %  FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 641.612.940 848.512.327 % 32,25
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 294.334.129 629.480.343 % 113,87
ANORGANİK KİMYASALLAR 152.469.908 186.847.955 % 22,55
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 125.317.023 140.981.579 % 12,50
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 131.884.549 139.302.874 % 5,62
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 123.997.840 127.969.317 % 3,20
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 79.641.001 121.393.380 % 52,43
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 90.036.442 103.196.340 % 14,62
ORGANİK KİMYASALLAR 70.903.210 89.119.595 % 25,69
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 44.961.734 50.344.557 % 11,97
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 24.794.430 36.183.236 % 45,93
GÜBRELER 20.307.028 16.802.400 % -17,26
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 2.009.157 1.646.834 % -18,03
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.283.960 1.323.975 % 3,12
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 93.439 374.939 % 301,27
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 69.412 47.731 % -31,23
TOPLAM 1.803.716.203 2.493.527.384   % 38,24

 

 

 

2021 yılı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

 

S. NO Ülke OCAK-ARALIK 2020 DEĞER ($) OCAK-ARALIK 2021 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 HOLLANDA            879.909.643,53         1.340.496.080,83 % 52,34
2 ALMANYA            927.112.648,48         1.220.607.415,43 % 31,66
3 IRAK         1.010.512.052,97         1.179.173.233,11 % 16,69
4 ABD            838.912.810,73         1.141.436.583,88 % 36,06
5 İTALYA            706.112.452,13         1.057.413.485,64 % 49,75
6 YUNANİSTAN            387.739.381,12            891.169.199,55 % 129,84
7 BELÇİKA            479.847.413,44            852.440.674,19 % 77,65
8 İSPANYA            558.000.052,65            829.151.945,62 % 48,59
9 İNGİLTERE            687.759.860,06            809.249.006,48 % 17,66
10 LÜBNAN            345.316.369,90            802.894.169,50 % 132,51

 

 

 

 

 

 

2021 yılı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

 

      2020 -2021
  OCAK- ARALIK
2020
OCAK-ARALIK
2021
%  FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 6.330.958.744 8.989.560.724 % 41,99
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 3.119.924.907 5.583.706.069 % 78,97
ANORGANİK KİMYASALLAR 1.586.841.502 2.070.345.098 % 30,47
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 1.178.028.029 1.480.462.571 % 25,67
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 1.193.819.038 1.425.540.459 % 19,41
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 1.363.151.159 1.403.521.546 % 2,96
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 871.425.970 1.108.361.220 % 27,19
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 998.370.874 1.009.869.393 % 1,15
ORGANİK KİMYASALLAR 523.861.736 919.276.890 % 75,48
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 573.529.613 567.366.346 % -1,07
GÜBRELER 303.258.344 487.959.591 % 60,91
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 234.604.308 327.341.365 % 39,53
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 14.605.984 19.304.496 % 32,17
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 10.943.487 11.942.336 % 9,13
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 1.327.056 1.976.713 % 48,95
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 980.552 225.840 % -76,97
TOPLAM 18.305.631.303 25.406.760.657   % 38,79