Menkul Kıymet Satışında Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Gerçekleştirilmesi Zorunluluğu

19 Nisan 2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Aşağıda linki verilen düzenleme ile birlikte, menkul satış sözleşmelerine konu ödeme yükümlülüklerinin, Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Netice itibariyle, (taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri hariç) menkul mallar için;

– Satış/kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olup,

– Satış sözleşmelerinde yükümlülüğün (yükümlülük sözleşme kapsamında ortaya çıkmalıdır) Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi,

– Kiralama sözleşmelerinde ise hem dövize endeksli kararlaştırmak hem de bu yükümlülüklerin dövize endeksli olarak ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.

Gayrimenkullar hariç tüm mallar bu düzenleme kapsamındadır.

Tebliğin yayım tarihinden önceki anlaşmalar veya kesilmiş çek ve senetler içinde bu düzenleme geçerlidir.

Tebliğe uyulmaması halinde işlemin tarafları için ayrı ayrı olmak ve tekrarı halinde 2 kat olarak uygulanmak şartıyla, 11.000,00 TL ila 100.000,00 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.

Hammadde girdisinin %85’ini ithal etmek zorunda olan ve hammaddenin %100’ü döviz cinsinden fiyatlanan sektörümüzde, bu düzenlemenin uygulanması işleyişi zorlaştıracaktır.

Yapılan bu değişiklikler Plastik Sektörünün özellikle hammadde tedarik ayağında bürokratik zaman kayıpları, kur riskleri ve fazladan ödenecek banka komisyonlara sebebiyet vermektedir.

Bu değişiklikle alıcı ve satıcı arasında döviz cinsinden (veya dövize endeksli) anlaşma yapılabilecek, ancak ödeme sadece TL olarak gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak aynı gün içerisindeki kur oynamaları bir risk ve potansiyel anlaşmazlık noktası olabilecektir. Yine hammadde bedelini TL olarak alan hammadde firması, kendisi de hammaddeyi dövizle mal ettiğinden (dolayısıyla borçları döviz cinsinden olduğundan) bu bedeli tekrar dövize dönecek, sonra eğer yurtiçi bir başka hammadde firmasına ödeme yapacaksa tekrar TL’ye dönecek ve bu döngü aynı şekilde ekstra masraflar eklenerek devam edecektir. Ayrıca vadeli ödemelerde piyasada yaygın kullanılan döviz çeki ile ödeme yöntemi de kullanılamayacaktır. Bu süreç; hem kur riski, hem banka komisyonu. hem de zaman kayıplarına yol açacaktır.

19/04/2020 tarihinde konuyu Hazine ve Maliye Bakanlığımıza aktararak, görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz. Yeni bir düzenleme yapılabileceğini beklemekle birlikte, şu dakika itibariyle henüz somut bir gelişme olmamıştır. Konu gündemimizde olup, yakından takip edilmektedir.