TMB, AVRUPALI MÜTEAHHİTLERİ BİRARAYA GETİRDİ

Avrupalı müteahhitler Türkiye Müteahihler Birliği’nin öncülüğünde krizi fırsata dönüştürmeyi ele aldılar.

Dünya inşaat sektörünün yaklaşık olarak yarısını elinde tutan Avrupalı uluslararası müteahhitler, Covid-19 salgının sektör üzerindeki etkilerini ele almak ve mevcut krizin fırsata dönüştürülmesinin yollarını aramak üzere Türkiye Müteahhitler Birliği’inin (TMB) öncülüğünde bir araya geldiler.

TMB’nin de aralarında yer aldığı ve 15 Avrupa ülkesi müteahhitler birliğinin üyesi olduğu Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) ile işbirliği halinde düzenlenen “COVID-19 Krizinin Avrupa Uluslararası Müteahhitleri Üzerindeki Etkileri” konulu online forum, 28 Mayıs 2020 tarihinde 15 ülkeden 80’in üzerinde müteahhitlik firması temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sahra altı Afrika için uluslararası finansman temini önemli

EIC yönetiminde Türk müteahhitlerini temsil eden TMB Başkan Vekili Selim Bora, forumun açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde pandeminin bu yılki olumsuz etkisinin ardından 2021 yılı için ortaya konan büyüme öngörülerinde, etkileri finansal hizmetlerden yiyecek-içecek sektörüne kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan inşaat sektörünün katkılarının kritik önem taşıyacağının altını çizdi. Bora, nitekim yapılan çalışmaların inşaat faaliyetlerindeki her 1 Euro’luk harcamanın toplam ekonomik faaliyetlere çarpan etkisiyle 1,9 ila 2,9 Euro arasında ek katkı sağladığına işaret ettiğini belirtti. Avrupalı ve Türk müteahhitler için krizin önümüzdeki dönemde bir fırsata çevrilmesi konusunda özellikle Sahra altı Afrika’nın sunduğu fırsatlara dikkat çeken Bora, bölgede kalkınma planları çerçevesindesürdürülecek projelerden uluslararası kuruluşlardan finansman temin edilmesi halinde önemli bir pay almanın mümkün olacağını ifade etti.

Küresel ısınma ve göç sorunuyla gözler altyapı yatırımlarında…

Forumun devamında da önümüzdeki dönemde sektör için projelerde artan finansman ihtiyacı çerçevesinde çok taraflı kalkınma bankaları ile Eximbank desteklerinin önemi konuşuldu. Uluslararası müteahhitler, söz konusu kurumlar nezdinde girişimlerde bulunularak proje süreçlerinin hızlandırılması konusunu gündeme getirdi. Düşen petrol fiyatlarının inşaat projelerine olumsuz etkisi değerlendirilirken, diğer taraftan dünyada yükselen göç sorunun da etkisiyle başta Afrika ülkeleri olmak üzere kimi bölgelerde küresel ısınmanın artan etkisi ve kuraklık gibi nedenlerle yaşanan sorunların önemi küresel çapta daha görünür hale geldiğine dikkat çekildi. Uluslararası müteahhitler, söz konusu gelişmeler sonucunda temiz su kaynaklarına erişim güçlüğünün üst sıralarda yer aldığı altyapı sorunlarının çözümüne yönelik yatırımlara önümüzdeki dönemde daha çok destek verilmesini beklediklerini dile getirdiler.

Türk müteahhitler, uluslararası kuruluşlarda da söz sahibi

TMB’nin uluslararası muhatap meslek kuruluşları ile işbirliği faaliyetleri 1990’lı yıllarda başlayarak 2000’li yıllarda ivme kazanmıştır. TMB’nin üyesi olduğu uluslararası meslek  kuruluşlarından bazıları  şunlardır:

 

  • Avrupa İnşaat Sanayi Federasyonu (FIEC) – 2000
  • Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) – 2002
  • Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu (CICA) – 2013

Söz konusu kuruluşlara üyeliğinin ardından kısa süre içinde bu örgütlerin yönetiminde de söz sahibi olan TMB, hâlihazırda Türkiye’nin yanı sıra dünya inşaat sektörüne de en üst seviyede katkıda bulunmaya devam etmektedir.