Serbest döviz fonlarında vergi yüzde 15’e çıkarıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli karar yürürlüğe konuldu.

Gerçek kişilerde vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkaran, tüzel kişilere ise yüzde 15 oranında vergi getiren karar, hem vergi gelirini artırmayı hem de dövize olan talebi azaltılmayı amaçlıyor.

Fonlarda döviz cinsi yatırım yapan yatırımcılara döviz kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılıyor.

Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef sermaye şirketleri menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden stopaj tabiler. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından beyanname verilmiyor. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil ediliyor.

Portföyünün en az yüzde 80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapan fonlar, serbest döviz fonları olarak adlandırılıyor. Çoğunlukla fon portföyünün en az yüzde 80’i Türk veya yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılıyor. Kalan kısımda ise yabancı sermaye piyasası araçları ve TL cinsi varlıklara yer veriliyor. Bu fonların amacı orta ve uzun vadede dövizdeki artışın da yol açacağı yüksek getiriyi elde etmek.