TÜRKİYE İMSAD İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ TEMMUZ AYI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haziran ayında kuvvetli dönüş gerçekleştiren Bileşik Endeks,
temmuzda temkinli yükseldi. Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayı sonuçlarına göre Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik azalmaya devam ettiği görüldü. Haziran ayında kuvvetli bir geri dönüş gerçekleştiren Bileşik Endeks, temmuz ayında da artış eğilimini sürdürdü. Bununla birlikte güven ve beklentilerdeki temkinli toparlanma, Covid-19 tedirginliğinin ve finansal kırılganlığa ilişkin endişelerin sürdüğünü gösterdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’ninTemmuz 2020 sonuçları açıklandı.Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı: Covid-19 salgını etkileri altında düşüşler yaşayan, haziran ayında ise kuvvetli bir geri dönüş gerçekleştiren Bileşik Endeks, temmuz ayında da artış eğilimini sürdürdü.

Bileşik Endeks temmuz ayında 1,16puan artarak 72,23puana ulaştı ve üst üste iki ay artış göstermiş oldu. Temmuz ayındaki bu yükseliş ile Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik azalmaya devam ettiği görüldü.

Faaliyetlerdeki artış temmuzda da devam etti

Haziran ayında faaliyetlerde görülen sıçrama sonrası temmuz ayında da önemli bir büyüme yaşandı.Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 2,7puan daha yükseldi. İktisadi ve sosyal hayata geri dönüşler ile ihracat pazarlarındaki toparlanma sonucu temmuz ayında genele yayılan artış devam etti.

Yurtiçi satışlarda ve ihracatta temmuz ayında önemli ölçüde artış yaşandı. Bu artışta pazarların toparlanması etkili oldu. Üretimde de hızlı bir artış gerçekleşti. Tesislerin kullanılan kapasitelerini artırdığı görüldü.Cirolar temmuz ayında iç satışlar ve ihracattaki artışlara bağlı olarak önemli ölçüde büyüdü. Tahsilat hızında da sınırlı artış devam etti.

Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen gerileme sonrası inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde hızlı bir toparlanma yaşanmaya başladı. Bu hızlı toparlanma ile nisan ve mayıs ayı kayıpları önemli ölçüde telafi edildi. Toparlamanın geleceğinin salgına ve ekonomik gelişmelere bağlı olacağı görüldü.

Güven Endeksi’nde sınırlı artış yaşandı

Güven Endeksi, faaliyetlerde görülen büyümeye karşın temmuz ayında sınırlı ölçüde arttı. Bir önceki aya göre 0,55 puan artan güven seviyesi haziran ayındaki hızlı toparlanmanın ardından temkinli bir eğilim içine girdi. Güven Endeksi’ndeki bu eğilim hem Covid-19 salgınına ilişkin belirsizlikler hem de finansal kırılganlıklardan kaynaklandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe güvende sınırlı iyileşme olurken inşaat malzemeleri sanayisine güvende de sınırlı artış gerçekleşti. Yurtiçi pazarlarda güven temmuz ayında sınırlı ölçüde arttı. Temmuz ayında en yüksek artış ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı.

 

Beklentilerde temkinli döneme girildi

Beklenti Endeksi’nde haziran ayındaki hızlı iyileşmenin ardından temmuz ayında hız keserek sınırlı bir artış yaşandı. Faaliyetlerdeki önemli artışa rağmen beklentilerde de temkinli bir döneme girildi. Beklenti Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,5puan artarak iki ay üst üste yükseliş gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde artış yavaşlarken alınan ihracat siparişleri temmuz ayında önemli ölçüde arttı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de temmuz ayında kuvvetli ölçüde yükseldi. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgınının yanı sıra mevcut faaliyetlerdeki iyileşme oldu. Covid-19 salgınındaki vaka sayılarının dünyada ve Türkiye’de artış eğilimi içinde olması beklentilerin durağanlaşmasına neden oldu. Beklentilerdeki gelişmelerin de bundan sonra bir süre daha Covid-19 salgınının seyrine ve faaliyetlerine bağlı kalacağı görüldü.

Sert daralmanın ardından genele yayılan iyileşme gerçekleşti

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde üç ay boyunca yaşanan sert daralma ardından haziran ve temmuz aylarında genele yayılan bir iyileşme görüldü. Bununla birlikte güven ve beklentilerdeki temkinli toparlanma hızı Covid-19 tedirginliğinin ve finansal kırılganlığa ilişkin endişelerin korunduğunu gösterdi.

 

1597822141_Turkiye_IMSAD_Sanayi_Endeksleri_TEMMUZ2020_SAYI_68