Türkiye’nin yeni yatırım teşvik haritası belirlendi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yatırımlarda devlet yardımları hakkında önemli değişiklikler yapıldı, yatırım amaçlı bina-inşaat harcamalarındaki KDV istisnasının süresi uzatıldı.

“Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda” önemli değişiklikler yapıldı. 21 Ağustos günlü Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı illerin yatırım teşvik bölgesi değişti. Tekirdağ birinci bölge teşvikleri kapsamına alındı. Ayrıca, had ve limitlerde de değişiklikler oldu.

Kararda geçici maddede yapılan düzenlemeyle yatırım amaçlı bina-inşaat harcamalarındaki KDV istisnasının süresi uzatıldı. Buna göre imalat sanayii yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımlar için 1 Ocak 2017-31 Aralık 2021 tarihi arasındaki bina-inşaat harcamalarında KDV uygulanmayacak. Ayrıca, altına dayalı entegre üretim tesisi kurulması teşvik kapsamına alındı. Öncelikli yatırım statüsünde yapılan bir değişiklikle, 500 TEP üzeri enerji tüketen imalathanelerin enerji tasarrufu yatırımlar, orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik test merkezi yatırımları, demiryolu, denizyolu, havayolu yatırımları, ihtisas OSB’lerdeki yazılım yatırımları öncelikli yatırım kapsamında değerlendirilebilecek.

Adana üç, Adıyaman altıda!

Karara göre, Bozcaada ve Gökçeada Çanakkale alt başlığından çıkarılarak 6. Bölge teşvikine alındı. Adana ikinci bölgeden üçüncü bölgeye alındı. Beşinci bölgedeki Adıyaman altıncı bölgeye geçirildi. İkinci bölgedeki Tekirdağ birinci bölgeye, üçüncü bölgede bulunan Balıkesir, Karabük ve Manisa ikinci bölgeye; dördüncü bölgede bulunan Düzce, Kırıkkale, Kütahya ve Rize üçüncü bölgeye, beşinci bölgedeki Aksaray ise dördüncü bölgeye kaydırıldı.

Ar-Ge ve çevre yatırımlarında faiz veya kâr payı desteği tutarı bütün bölgelerde 1 milyon TL’den 1,8 milyon TL’ye yükseltildi. Belediyeler ve yüksek teknolojili komple tesis yatırımları hariç, diğer yatırımlarda kullanılmış makine ve teçhizat için faiz ve kâr payı desteği uygulanmayacak.

 

“İlçelerde yepyeni bir yatırım sayfası açılacak”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de bir açıklama yaparak belirlenen ilçelerdeki OSB’lerin iki alt gruptan destekleneceğini söyledi. İlçe bazlı teşvik ile belirlenen ilçelerdeki OSB’lerde yatırımlar iki alt gruptan desteklenecek ve yatırımlar devam edecek. OSBÜK Başkanı Kütükcü, ilçe bazlı teşvik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ülke sanayisi için önemli bir adım olduğunu kaydeden Kütükcü, “Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ilçe bazlı teşvik ile belirlenen ilçelerimizdeki OSB’lerimizde yatırımlar iki alt gruptan desteklenecek. Bu karar ilçelerimizde, özellikle doluluk oranı düşük OSB’lerimiz için yepyeni bir yatırım sayfası açacak” ifadelerini kullandı.