Türkiye İMSAD sektörde kadın istihdamının artırılması için çalışma başlattı

Türkiye İMSAD, sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında, ‘İnşaat Malzemeleri Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tutum Belgesi’ni açıkladı. Türkiye İMSAD’ın üyeleri ile paylaştığı ‘Tutum Belgesi’nde, sektörde kadınların iş gücüne katılım oranlarının artması için çalışmalar yapılması, kadınlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, mentorluk yapılması, kadın çalışanların iş hayatında gelişmelerinin desteklenmesi, yürütülen iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesine yönelik hedefler yer aldı.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), sürdürülebilirliğe verdiği önemi paylaşmak ve toplumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımak amacıyla faaliyetlerini genişletti. Türkiye İMSADbu kapsamda Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevresel, sosyal, enerji ve iklim değişikliği ile ilgili politikalara katkı vermek, bu konularda gerekli iş birliklerinin kurulmasını sağlamak, farkındalığı artırmak ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda 2011 yılında kurulan Türkiye İMSADSürdürülebilirlik Komitesi,2018 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında faaliyetler gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye İMSAD olarak sürdürülebilirlik kavramını çok fazla önemsediklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye İMSAD Üyelerinin sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve uyguladıkları örnek çalışmaları desteklemek ve bu faaliyetlerden sektörümüzce ilham alınmasını sağlamak en büyük hedefimiz. Sürdürülebilirlik her geçen gün önemi artan, kritik etkilere sebep olan bir konu. Bu konuya daha fazla ağırlık vermek sektörümüz açısından da ülkemiz açısından da çok büyük önem taşıyor.”

İnşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Türkiye İMSAD olarak bize düşen görev, tüm kadınların istediği alanda, hak ettiği konumda yer almalarını sağlamak için çaba göstermektir. Geleceğin iş dünyasında kadınların üretkenliğine, yaratıcılığına, yenilikçi yaklaşımlarına ve topluma kattıkları değere daha fazla ihtiyacımız olacak. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin, kadın ve emek mücadelesinin çok iyi kavranması ve üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü biliyoruz ki kadınların daha aktif olması, eğitim ve iş hayatında yer alması demek daha başarılı, huzurlu ve adil bir toplum demektir.”

 

Türkiye İMSAD’ın yayınladığı ‘İnşaat Malzemeleri Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tutum Belgesi’nde şu bilgi ve hedefler yer aldı:

 • Hazırlanan Tutum Belgesi ile Türkiye İMSAD üyeleri; sektördeki kadın istihdamına yönelik belirlenen Türkiye İMSAD ilkelerini/hedeflerini benimser ve bu doğrultuda hareket etmeyi, firma hedef ve politikalarına dahil etmeyi kabul eder.
  ·Kapasite geliştirme programlarına katılım sağlar.
  ·İlkeler/hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmaların sonuçlarını gözetir/takip eder.
  ·İlerleme durumunu ve iyi uygulamalarını periyodik olarak Türkiye İMSAD ile paylaşır.

Hedefler:

 • Kadınların iş gücüne katılım oranlarının artması için çalışmalar yapmak, eğitimler vermek, mentorluk yapmak.
 • Vasıfsız kadın iş gücü talebinin yükseltilmesi yönünde politikaların oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 • Kadınların düşük sosyal statülü işlerde çalışmasının önüne geçmek için negatif ayrımcılığa karşı olmak.
 • Kadınların iş yaşamında eğitim yoluyla niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kadın çalışanların iş hayatında gelişmelerini desteklemek.
 • Eşit işe eşit ücret ilkesini uygulamak.
 • Kadınlar ve kız çocuklarına eğitim, sağlık, güvenlik, haklar, iş ve geçim olanaklarına erişimde erkeklerle aynı haklara sahip olması için imkân vermek.
 • Kadınların istihdama erişiminde engel oluşturan sosyo-kültürel tutumların (geleneksel, ataerkil, muhafazakâr vb. tutumlar) değişimine yönelik çalışmalar (kampanyalar, seminerler, konferanslar) yapmak.
 • Kadın yönetici sayısını artırmak için hedefler belirlemek.
 • Kadın ve erkeklere iş hayatının her alanında eşit fırsatlar sunmak.
 • İş yerinde her türlü cinsiyet ayrımcılığı, kadına çalışanlara karşı her türlü (psikolojik, cinsel vb.) taciz olaylarının önüne geçmek için tüm çalışanlara eğitimler düzenlemek.
 • Toplumsal kalkınma için eğitimde kızlar ve erkekler arasındaki farkın kapanmasına, kadınların iş hayatında erkeklerle eşit fırsatlara kavuşmasına, haklarının yasal güvence altına alınıp uygulanmasına, insan onuruna yakışır işlerde istihdamına imkân sağlamak.
 • Yürütülen tüm bu kapsamdaki uygulamaların tedarik/değer zinciri boyunca yaygınlaştırılmasını teşvik etmek.

Türkiye İMSAD Hakkında

Kuruluşundan bu yana geçen 37 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 86 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir büyüme için yurt içinde ve yurt dışında iş birlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir. 2018 yılından bu yana buildingSMART Türkiye şubesine ev sahipliği yapmaktadır.