Yeni makine teçhizat alımında KDV istisnası Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayinde kullanılacak makine  ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek KDV’nin uygulanmaması sağlanacak.

Faydalı ömrünü tamamlayan makine ve teçhizata ilişkin KDV’nin  indirimlerden çıkarılmasına gerek olmayacak. İndirimli orana tabi işlemin  gerçekleşmesinden sonra ciro primi, iskontolar, garanti ve reklam giderleri  nedeniyle ödenen KDV’nin iadesine de imkan tanınacak.