Yeni manifesto, iklim bozulmasını önlemeye yardımcı olmak için ahşabın daha fazla kullanmaya çağırıyor

İklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için, küresel orman ve ahşap endüstrileri, politikacıları yeni bir manifestoyla ahşap kullanımının yaygınlaştırılmasını acilen desteklemeye çağırıyor.

‘Düşük karbonlu geleceğimizi büyütmek: Ahşap Zamanı’manifestosu, şu anda küresel enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının yaklaşık %40’ından sorumlu olan yapı çevremizi dönüştürmek için ahşabı nasıl daha fazla kullanabileceğimize ilişkin durumu ortaya koyuyor.

2050 yılına kadar net sıfır CO2 emisyonu elde etmek, inşaatın hızla karbondan arındırılmasını ve aynı zamanda artan kentsel nüfusun ihtiyaçlarını, yeni binalara yönelik artan talebi ve mevcut binaları yenilemek için acil gerekliliği karşılamayı gerektirir. Ahşap, mevcut iş modellerine ve kanıtlanmış teknolojiye dayalı olarak yapılı çevrenin önemli ölçüde karbondan arındırılmasını sağlayabilen tek sürdürülebilir yapısal malzemedir ve kırsal alanlarımızda geniş karbon yutakları ve şehirlerimizde karbon depoları sağlar. Ahşap, doğal olarak yenilenebilir bir malzemedir ve;

  1. Ağaçlar büyüdükçe ormanlardaki karbonu hapseder.
  2. Hasat edilen ağaç ürünlerinde karbon depolar.
  3. Çelik, beton ve plastik gibi karbon yoğun malzemelerin ikameleridir.
  4. Daha fazla büyümeye yol açan Sürdürülebilir orman yönetimini teşvik eder.
  5. Ahşap ürünler yeniden kullanılabildiği, geri dönüştürülebildiği ve kullanım ömrü sonunda düşük karbonlu enerji için geri kazanılabildiği için Döngüsel ekonomiye katkıda bulunur.

Açıklanan manifesto, Royal Institute of British Architect’in Built Environment Summit(Yapılı Çevre Zirvesi) sırasında 28 Ekim 2021’de küresel bir izleyici kitlesine sunuldu.

Ahşap Zamanı organizasyonunun açılışında konuşan Waugh Thistleton Architects’ten Andrew Waugh şunları söyledi:“Ahşap ve ahşap bazlı malzemeler, mevcut iş modellerine ve kanıtlanmış teknolojiye dayalı çözümler sunuyor. Bu, şu anda eylemde olan ‘karbon yakalama ve depolama’dır ve daha fazla araştırmaya veya teknolojik atılımlara gerek yoktur. Ormandaki karbon zaptı ve ormanda depolama bir kazan-kazan durumu, çünkü biz yakalayıp depolarken aynı zamanda fosil yakıt bazlı malzemeleri de değiştiriyoruz. Ve hasat edilen her ağaç için birden fazla ağaç dikildiğinden sürdürülebilir bir sonuç yaratıyor.”

CEI-Bois ve EOS’un halkla ilişkiler müdürü Paul Brannen ise şunları ekledi:“Ahşap Zamanı manifestosunun birincil amacı, Glasgow’daki COP26’ya katılanlara ahşabın yapılı çevreyi hem hızlı hem de geniş ölçekte karbondan arındırabilecek temel malzeme olduğunu iletmektir. Şimdi bu manifestoyu İngiltere, Avrupa, Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’yı içeren uluslararası ortaklarımızla birlikte, politikacıları önerileri uygulamaya ve hemen harekete geçmeye çağırmak için Glasgow’a götüreceğiz.”

Kereste Ticaret Federasyonu CEO’su David Hopkins şunları söyledi: “Şu haliyle dünya, felakete yol açan küresel ısınma yolunda ilerliyor. Hızla karbondan arındırmamız gerekiyor. Yine de, hükümetin mevcut, kirletici endüstrileri desteklemek için kanıtlanmamış teknolojilere dayanan vaatlerinin birçoğunu görüyoruz ve bu kabul edilemez. COP26’ya girerken, orman ve kereste endüstrilerini kucaklamak hiç bu kadar güçlü ve acil olmamıştı. Ahşap ürünler, milyonlarca insan için daha iyi geçim kaynakları ve doğayla uyum içinde çalışan yapılı bir çevre yaratabilir.”

Raporda yer alan beş öneri, küresel ormancılık ve ahşap endüstrilerini hızla büyütmeyi ve tedarik zincirinin herhangi bir ahşap ürünün yaşam döngüsü boyunca CO2 emisyonlarını en aza indirme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor:

  1. Yerel ve ulusal bina planlarına zorunlu yaşam döngüsü değerlendirmelerini ve somut karbon eşiklerini dahil edin.
  2. Yeni yapı ve tadilatta ahşap kullanımını artırın.
  3. Sürdürülebilir kamu alımları yoluyla biyo-tabanlı döngüsel ekonominin büyümesini sağlayın.
  4. Özellikle belediyelerde toplama ve ayırma olmak üzere ahşap ve ahşap geri dönüşümünün kaynak verimli kullanımını kolaylaştırın ve paha biçilmez bir ikincil hammadde kaynağı olan tüketici sonrası ahşaba erişim sağlamak için önlemler geliştirin.
  5. Sürdürülebilir ve döngüsel bir biyoekonominin gelişimini desteklemek için vasıflı işçilere yönelik eğitimi artırın ve yeni işler yaratın.