Avrupa Orman Bazlı Ekosistemi, Avrupa Geri Kazanım Planı ve Sanayi Stratejisi Desteğine Aday

Avrupalı orman bazlı sektör ortakları, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Kurtarma Planı ve Avrupa Yeni Sanayi Stratejisi tarafından hangi iş ekosistemlerinin hedefleneceği konusuyla ilgili olarak, AB İç Pazar Resmi Temsilcisi Thierry Breton’a Avrupa Orman Temelli Endüstriler Ekosistemi’nin plan kapsamında desteklenmesi önerisi çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CEI-Bois Genel Sekreteri Patrizio Antonicoli şunları söyledi: “Avrupa orman tabanlı ekosisteminin Avrupa ekonomisinde çok güçlü bir rolü vardır, aynı zamanda yeşil, sürdürülebilir bir ekonomiye yönelik iklim dostu, dayanıklı bir sektördür. Temel hammaddesi ahşaptır ki bu, Avrupa’da sürdürülebilir yönetilen ormanlardan gelen yenilenebilir, geri dönüştürülebilir bir kaynaktır. Üretim süreçleri bu kaynağı çok verimli bir şekilde ele alıyor, israfı en aza indiriyor ve fosil malzeme ve enerjiyi ikame etme imkânı sunuyor.”

Sektör 420.000’den fazla işletmeyi (toplam AB üretim sektörünün % 20’si), 3,5 milyon doğrudan çalışanı (üretimdeki toplam işgücünün % 10’u) ve yıllık cirosu 520 milyar avro ile AB GSYİH’sının % 3’ünü oluşturuyor.

AB endüstrilerinin çoğu gibi, orman sektörü de Covid-19 sağlık krizinin neden olduğu şoktan ciddi şekilde etkilendi. İç ve dış talepteki düşüş, tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ve lojistik problemler sektörleri olumsuz etkiledi. 2020 yılında ortalama % 20 ciro kaybı bekleniyor ve ekosistemin bazı kısımlarının diğerlerinden daha ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

Bununla birlikte, orman temelli endüstriler ekosistemi, AB Yeşil Anlaşması’nın hedeflerine uygun bir şekilde ilerleyerek benzersiz bir konum sergilemeye devam ediyor. Ayrıca diğer ekosistemlerin çoğu ile bağlantılı olarak, AB ekonomisinin diğer bölümlerinin de hızla ilerlemesine yardımcı olacağına dikkat çekiliyor.

Cepi Genel MüdürüJori Ringman ise şöyle konuştu: “Orman Kurtarma Endüstrileri Ekosistemi’ni Avrupa Geri Kazanım Planı’na dahil etmekle birlikte ilgili olduğumuz diğer yan sketörler olan, yenilenebilir enerji, tekstil, inşaat, gıda ve tarım, düşük karbon üretimi, yeşil kimyasallar, sağlık ve hijyen, ilaç ve anahtar paketleme çözümleri gibi bir çok konuyu da kapsayacağından son derece sağlıklı bir çözüm olacaktır. Üye şirketlerimiz tarafından biyorafinelere yapılan büyük yatırımlara ilişkin son duyurular, bu ekosistemin, Avrupa’da sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yenilenebilir malzemelerle eski fosil bazlı sektörlere nasıl yeni bir hayat getirebileceğinin bir örneğidir.”

Konuya dair yorum yapan Avrupa Ahşap Tabanlı Paneller Federasyonu Genel Müdürü Clive Pinnington da, “Avrupa Kurtarma Planına dahil edilmesi, yeniden dirilişi sağlayan bir kıvılcım olacak. Yeni bir finansman akışı, bir dizi yenilikçi iklim etkisiz uygulamalar sağlayan endüstrilerin ekonomik direncini desteklemeyi gerektirecek. Avrupa’nın geleceğine yatırım yapmak kısa süreli bir şey değildir” dedi.

Teklifin ortak imzalayıcıları olan Eustafor, FECOF, FTP, CEPF, COPA-COCEGA, CEI-Bois, EPF, Cepi, Intergraf, EFIC ve Bioenergy Europe, önümüzdeki AB Avrupa Kurtarma Planı’nın ve Avrupa için Yeni Sanayi Stratejisi’nin orman bazlı endüstriler ekosistemine özel bir alan ve tanınma sağlamasını istiyorlar.