CEI-Bois Genel Kurulu Toplandı

Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu, yılın ilk Genel Kurul toplantısını 8 Haziran 2021’de gerçekleştirdi. Devam eden Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle toplantı online olarak gerçekleştirildi.

Letonya Orman Endüstrileri Federasyonu, 2021 yılında CEI-Bois’e Üye olarak yeniden katılmaya karar verdi. Letonya Orman Endüstrileri Federasyonu İcra Direktörü Kristaps Klauss, inşaatta ahşabın genel olarak iklim dostu bir malzeme olarak algılandığını hatırlattı ve AB düzeyinde devam eden tartışmalarla, gelecekteki hammadde tedariki konusunda endişelerin artmasına da değindikten sonra, “AB Kurumlarına bütüncül bir vizyon sağlamak ve sanayimizin çıkarlarını savunmak esastır” dedi. Letonya Orman Endüstrileri Federasyonu CEI-Bois’e katılmakla, yeşil bir ekonominin geliştirilmesinde endüstrilerin rolünü geliştirmek için uygun koşullar ve politika oluşturma konusunda diğer sektörel kuruluşlarla işbirliği yapma rolünü oynamak istiyor.

CEI-Bois Genel Kurulu, Letonyalı meslektaşlarının kendilerine duydukları güvene duyduğu minnettarlığı dile getirdi ve önümüzdeki farklı meselelerle zorluklar konusunda AB düzeyinde birleşik bir cephe oluşturmak için onlarla işbirliği yapmayı dört gözle beklediğini ifade etti. CEI-Bois şu anda 16 ülkeden 22 Avrupa ve ulusal kuruluşu kapsamaktadır.

Genel Kurul, Avrupa Orman Enstitüsü (EFI) Biyoekonomi Programı Başkanı Prof. Pekka Leskinen’in “Fosil sonrası ekonomi için Avrupa ormanları” konulu sunumuyla açıldı. Prof. Leskinen bildiri sunumu sırasında, iklim değişikliğinin azaltılmasında ahşap bazlı ürünlerin ikame etkileriyle ilgili çevresel faydaları vurguladı ve “Sağlıklı ormanlar ve ahşap üretimi aynı madalyonun iki yüzüdür” dedi. Ek olarak, Ormana Dayalı Sektörün Avrupa’da sosyal olarak adil ve yeşil bir geçiş yaratmada oynayabileceği kilit rolün yanı sıra birçok Avrupa bölgesi ve sektöründe “fosil” işlerin yerini alma potansiyelini hatırlattı.

Şirketlerin karşılaşacağı gelecek trendleri Brüksel’de zaten tartışılıyor. CEI-Bois lobi stratejisinin merkezinde, ortak hedefleri ve endişeleri paylaşan insanlarla ittifaklar kurmanın yanı sıra güvenilir ve etkili bilgi sağlamak yer alıyor. CEI-Bois ekibi bu toplantıyla Üyelerine, AB Ahşap Endüstrisi’nin Avrupa arenasındaki politikaları ve mevzuatları nasıl etkileyebileceğine odaklanarak Konfederasyon’un devam eden faaliyetleri (teknik mevzuat, Ar-Ge ve sosyal işler dahil olmak üzere çevreden ticarete) hakkında doğru bir açıklama sağladı.

CEI-Bois Kış Genel Kurulu toplantısı, Birleşik Krallık Kereste Ticareti Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Festival of Wood from the Forests” festivali çerçevesinde 26 Kasım 2021’de Londra’da gerçekleştirilecek.