Avrupa kereste endüstrisi dijitalleşme girişimine başlıyor

CEI-Bois, Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu içindeki “TIMBIM” girişimi kapsamında, ahşap yapı ürünleri hakkında bilgi için ortak bir dijital platform olan bir pilot proje başlattı.

Avrupa Ağaç İşleme Endüstrileri Konfederasyonu CEI-Bois bünyesinde bazı üye devletler yoğun bir şekilde dijitalleşme konusuyla ilgileniyor ve buna bağlı olarak son yıllarda konuya ilişkin ortak bir anlayış geliştirdiler. 2020’nin sonunda bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu doğrultudaki ortak girişim “TIMBIM”, katılımcı üye devletler arasında sürekli bilgi paylaşımını ve işbirliğini destekliyor. CEI-Bois böylece, ahşap yapı ürünleri hakkında bilgi için bir Avrupa dijital platformu olarak ilk pilot projesini başlatmış oluyor. Projede yer alan ilk ortaklar CEI-Bois üyeleri olan İsviçre (Lignum), Avusturya (Avusturya Ahşap Sanayicileri Derneği), Finlandiya (Fin Ağaç İşleme Endüstrileri Federasyonu) ve İsveç’tir.

Norveçli yazılım şirketi Cobuilder ile birlikte katılımcı üye devletler, ahşapta seçilen inşaat ürünleri için özel sözlük ve veri şablonlarıyla ortak bir veri yapısı geliştirecek. Bu veri şablonlarının temeli, tüm Avrupa ülkelerinde uyumlaştırılan ve uygulanan Avrupa ürün ve test standartları tarafından tanımlanan adlar ve özelliklerdir. Pilot projenin üyeleri, ahşapta seçilen yapı ürünleri kategorileri için veri şablonları oluşturmak için gereken bilgileri seçecek ve sağlayacaktır. Oluşturulan bu yapılar içinde, ortak bir teknik dil aracılığıyla oluşturulan ortak veri modelleri kullanılarak hem genel hem de özel bilgiler yan yana bulunabilir. Bu ortak veri yönetimi platformu, BIM metodolojisi içinde açık, güvenilir ve standart tabanlı iletişimi mümkün kılacaktır. Sağlanan bilgiler, planlamanın tüm aşamalarında kullanılacaktır. Erken proje aşamalarında, ahşap çözümü genel bilgilere dayalı olarak temsil edilirken, bilginin yerini projenin sonraki aşamalarında özel ürün bilgileri giderek daha fazla almaktadır.

Diğer ulusal derneklerle koordineli bir yaklaşımla, ortaklar yalnızca ahşap endüstrisi için maliyet tasarrufunu değil, aynı zamanda tüm yaşam döngüsü boyunca binaların tüm temel gereksinimlerinde binayı optimize etmek için iş akışlarının daha hızlı uygulanmasını hedeflemektedir. Ortak platformda ahşapta bulunan yapı ürünlerinin özellikleri ortak bir yapıda anlatılmaktadır. Bu bilgiler makine tarafından okunabilir olduğundan, BIM metodolojisi içindeki uygulamaların algoritmaları tarafından işlenmeye hazırdır. Bu, mimarların ve planlamacıların, proje gereksinimlerini ve bina yönetmeliklerini karşılamak için ahşapta doğru çözümü seçerek ahşapta sürdürülebilir binaları daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli tasarlamalarına olanak tanıyacaktır.

Konu hakkında açıklama yapan Cobuilder’ın CEO’su Lars Fredenlund,“Bizim için, insanların ve makinelerin anlayabileceği ortak bir dil geliştirmek için birbirleriyle koordineli çalışan işletmelerle çalışmak önemli. Bu aynı zamanda, bir ürünün ‘dijital pasaportunu’ oluşturan unsurların seçimini de mümkün kılıyor, teknik olarak mantıklı ve geniş çapta kabul görüyor ve Çevresel Ürün Beyanı (EPD), Tesis Yönetimi (FM ), Döngüsellik verileri ve daha fazlasını sunuyor. Bu aynı zamanda buildingSMART International’dan IFC standardı gibi uluslararası dijitalleştirme standartlarının uygulanmasını da kolaylaştıracak”dedi.

Gelecekte bu ortak platform hem web tabanlı bir görünüme hem de bilgilerin farklı aktörler tarafından kullanılabileceği bir Uygulama Programlama Arayüzüne (API) sahip olacak. Web tabanlı görünümde, bilgiler ilgili dile kolayca çevrilebilecek ve diğer ulusal bilgileri tamamlayabilecek. Bilgiler, farklı kullanıcı ortamlarında ve ürün katalogları, boyutlandırma araçları ve yapılandırıcılar gibi ulusal bağlamlarda erişilebilecek ve sunulabilecek. Ek olarak, API aracılığıyla sağlanan bilgiler, üreticilerin Ürün Bilgi Yönetim sistemleri (PIM), Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri (ERP), Yapı Bilgi Yönetimi (BIM) nesneleri veya bilinen uluslararası değişim formatındaki veri paketleri ile birlikte kullanılabilecek.