SDR nedir ?

SDR üye ülkelerin resmi rezervlerini desteklemek için 1969 yılında IMF tarafından yaratılan uluslararası rezerv varlığıdır. Bugüne kadar toplam 660,7 milyar SDR (yaklaşık 943 milyar ABD Dolarına eşdeğer) tahsis edilmiştir. Bu, 2 Ağustos 2021’de (23 Ağustos 2021’den itibaren geçerli olmak üzere) onaylanan yaklaşık 456 milyar SDR’lik şimdiye kadarki en büyük tahsisi içerir. Bu en son tahsisat, uzun vadeli küresel rezerv ihtiyacını ele almak ve ülkelerin COVID-19 pandemisinin etkisiyle başa çıkmasına yardımcı olmaktı. SDR’nin değeri, ABD doları, euro, Çin renminbisi, Japon yeni ve İngiliz sterlini olmak üzere beş para biriminden oluşan bir sepete dayanmaktadır.

SDR’nin rolü

SDR, Bretton Woods sabit döviz kuru sistemi bağlamında tamamlayıcı bir uluslararası rezerv varlığı olarak oluşturulmuştur. 1973’te Bretton Woods sisteminin çöküşü ve ana para birimlerinin dalgalı döviz kuru rejimlerine kayması, küresel bir rezerv varlığı olarak SDR’ye olan bağımlılığı azalttı. Bununla birlikte, SDR tahsisleri, küresel mali krizde olduğu gibi, likidite sağlamada ve üye ülkelerin resmi rezervlerini desteklemede rol oynayabilir.

SDR, IMF ve diğer uluslararası kuruluşların hesap birimi olarak hizmet vermektedir.

SDR ne bir para birimidir ne de IMF’den bir taleptir. Aksine, IMF üyelerinin serbestçe kullanılabilen para birimleri üzerinde potansiyel bir iddiadır. SDR’ler bu para birimleri için değiştirilebilir.

SDR’ nin değerini bir para birimi sepeti belirler

SDR DEĞERİ

ABD doları cinsinden SDR değeri, Londra saatiyle öğle saatlerinde gözlenen spot döviz kurlarına göre günlük olarak belirlenmekte ve IMF web sitesinde yayınlanmaktadır.

SDR başlangıçta 0,888671 gram saf altına eşdeğer olarak tanımlandı ve bu da o zamanlar bir ABD dolarına eşdeğerdi. Bretton Woods sisteminin çöküşünden sonra, SDR bir para sepeti olarak yeniden tanımlandı.

SDR sepetine dahil edilen para birimlerinin iki kriteri karşılaması gerekir: ihracat kriteri ve serbestçe kullanılabilir kriter. Bir para birimi, ihraççısı bir IMF üyesi veya IMF üyelerini içeren bir para birliği ise ihracat kriterini karşılar ve aynı zamanda dünyanın en büyük beş ihracatçısından biridir. Bir para biriminin IMF tarafından “serbestçe kullanılabilir” olarak belirlenmesi için, uluslararası işlemler için ödeme yapmak için yaygın olarak kullanılması ve başlıca döviz piyasalarında yaygın olarak işlem görmesi gerekir. Fon finansal işlemlerinde serbestçe kullanılabilen para birimleri kullanılabilir.

SDR sepeti, sepetin dünyanın ticaret ve finansal sistemlerinde para birimlerinin göreli önemini yansıtmasını sağlamak için her beş yılda bir veya gerekliyse daha önce gözden geçirilir. İncelemeler, SDR sepet para birimlerinin seçiminde kullanılan kriterler ve göstergeler ve SDR sepetindeki her bir para biriminin tutarlarının  (birim sayısı) belirlenmesinde kullanılan başlangıç ​​para birimi ağırlıkları dahil olmak üzere SDR değerleme yönteminin temel unsurlarını kapsar .

Bu para birimi tutarları, beş yıllık SDR değerleme dönemi boyunca sabit kalır, ancak sepetteki para birimlerinin gerçek ağırlıkları, sepet para birimleri arasındaki çapraz kurlar hareket ettikçe dalgalanır. SDR’ nin değeri, piyasa döviz kurlarına göre günlük olarak belirlenir. İncelemeler ayrıca SDR faiz oranı (SDR i) sepetini oluşturan finansal araçların uygunluğunu değerlendirmek için de kullanılır (aşağıya bakınız).

   Para birimi 2015 İncelemesinde belirlenen ağırlıklar 1 Ekim 2016’dan itibaren 5 yıllık bir dönem için Sabit Para Birimi Sayısı
  Amerikan Doları 41.73 0.58252
  Euro 30.93 0.38671
  Çin Yuanı 10.92 1.0174
  Japon Yeni 8.33 11.900
  İngiliz sterlini  8.09 0.085946

Kasım 2015’te sonuçlanan son gözden geçirme sırasında Kurul, Çin renminbisinin (RMB) SDR sepetine dahil edilme kriterlerini karşıladığına karar verdi. Bu kararı takiben, Çin RMB, SDR sepetinde 1 Ekim 2016 etkili ABD doları, euro, Japon yeni ve İngiliz sterlini katıldı  ve t Çin Hazine tahvilleri için o üç aylık gösterge tahvilin SDRi sepete dahil edildi. 2015 gözden geçirmesi sırasında Kurul, SDR sepetindeki para birimlerinin ağırlıklarını belirlemek için para birimi ihraççısının ihracatına eşit paylar atanması ve bir bileşik mali gösterge şeklinde yeni bir formülü de onayladı.

Mart 2021’de Yönetim Kurulu , SDR değerleme sepetinin bir sonraki incelemesini  31 Temmuz 2022’ye erteledi ve beş yıllık SDR değerleme incelemeleri döngüsünü etkin bir şekilde sıfırladı. 2022 ortasına kadar tamamlanacak bir sonraki gözden geçirme ile yeni sepet 1 Ağustos 2022’de yürürlüğe girecek

 

SDR faiz oranı (SDRi)

SDRi DEĞERİ

SDR sepet para piyasalarındaki kısa vadeli devlet borçlanma araçlarına ilişkin temsili faiz oranlarının ağırlıklı ortalaması 5 baz puan baz alınarak haftalık olarak belirlenir. IMF web sitesinde yayınlanmıştır .

SDRi, üyelere IMF’den tavizsiz borçlanmaları üzerinden uygulanan faiz oranının hesaplanması için temel sağlar ve üyelere IMF’deki ücretli alacaklı pozisyonları için ödenir. Aynı zamanda üyelere SDR varlıkları  üzerinden ödenen ve SDR tahsisleri üzerinden alına faizdir.

SDR tahsisleri

Anlaşma Makaleler, belirli koşullar altında IMF SDR Bölümü (IMF şu anda tüm üyeleri) katılan üyelere SDR tahsis edebileceğini tespit.

Genel SDR tahsisi

SDR’lerin genel tahsisi, mevcut rezerv varlıklarını tamamlamaya yönelik uzun vadeli küresel ihtiyacı karşılama hedefiyle tutarlı olmalıdır. Ayrıca IMF üyeliğinden de geniş bir destek almalıdır (tahsis için SDR Departmanındaki üyelerin toplam oy gücünün yüzde 85’inin çoğunluğuyla Guvernörler Kurulunun onayı gerekir). Kararlaştırıldıktan sonra, tahsisat üye ülkelere Fon’daki kota payları oranında dağıtılır .

2 Ağustos 2021’de IMF Yönetim Kurulu, küresel likiditeyi artırmak için 650 milyar Dolarına  (yaklaşık 456 milyar SDR) eşdeğer genel bir SDR tahsisini onayladı . IMF tarihindeki bu en büyük SDR tahsisi (23 Ağustos 2021’de yürürlüğe girer) uzun vadeli küresel rezerv ihtiyacını ele alır, güven oluşturmaya yardımcı olur, küresel ekonominin esnekliğini ve istikrarını teşvik eder ve likidite kısıtlı ülkeleri ele almada destekler. COVID-19 salgınının etkisi.

Özel SDR tahsisi

2009’da bir defaya mahsus özel bir tahsisat, IMF’ye 1981’den sonra (yani, önceki tahsislerden sonra) katılan ülkelerin hakkaniyet temelinde SDR sistemine katılmalarını sağladı.

 

SDR İşlemleri

Katılımcı üyeler ve öngörülen sahipler, gönüllü piyasada SDR’leri alıp satabilirler. Gerekirse, IMF diğer katılımcılardan SDR satın almak üzere üyeleri de belirleyebilir.

SDR’ler, Anlaşma Maddeleri ve Yürütme Kurulu ve Guvernörler Kurulu tarafından kabul edilen kararlar uyarınca IMF üyeleri ve IMF’nin kendisi tarafından kullanılabilir. IMF, diğer SDR sahiplerini, üye olmayanları, SDR Departmanı Katılımcısı olmayan üye ülkeleri, birden fazla üye için merkez bankası işlevlerini yerine getiren kurumları ve diğer resmi kurumları belirleme yetkisine sahiptir. Ocak 2021 sonu itibariyle, zorunlu hak sahibi olarak onaylanmış 15 kuruluş bulunmaktadır. Öngörülen sahipler, SDR tahsislerini alamazlar. SDR’ler özel kuruluşlar veya bireyler tarafından tutulamaz.