Avrupa parke pazarları ilkbaharda ivme kazanıyor ancak aynı zamanda zorlu hammadde tedarik koşullarıyla karşı karşıya

Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu (FEP) Yönetim Kurulu, 15 Nisan 2021’de sanal bir toplantıyla diğerlerinin yanı sıra Avrupa pazarlarındaki parke durumunu tartıştı.

Avrupa parke pazarları, Ocak ve Şubat aylarında genel olarak istikrarlı veya hafif artan tüketimle yıla yavaş başlamıştı. Bu olumlu eğilim, renovasyon çalışmalarının etkisiyle şu anda Mart ve Nisan aylarında hızlandı.

2021’in ilk üç ayı için piyasa durumu, burada genellikle 2019’un aynı dönemiyle karşılaştırılıyor, çünkü 2020, Covid-19’un yükselişiyle çok özel bir yıldı. İlk çeyrek için geçici sonuçlar, İspanya dışındaki tüm ülkelerde parke tüketiminin arttığını göstermektedir. Almanya ve İtalya, yılın ilk iki ayında istikrarlı tüketim seviyeleri bildirdiler ancak bunlar zaten Mart ayında ve özellikle Nisan ayında yükseldi.

Bununla birlikte, bu olumlu gelişmeler, sıkı hammadde tedariki sorunu ve bunların önemli ölçüde artan maliyetleri tarafından hafifletilmiştir. Bu fenomen sadece ahşap ve ahşap esaslı ürünleri değil, aynı zamanda yapıştırıcıları, cilaları, ambalajları vb. ürün gruplarını da ilgilendirmektedir.

Aşağıdaki tabloda her ülke için özet bir özet verilmiştir.

Pazar Genel Durum Değerlendirmesi

Avusturya

 

 

Avusturya parke pazarı iyi bir performans sergiliyor (2021’in ilk çeyreği için 2020’nin aynı dönemine göre %10’luk birartış gösterdi), ancak tüm hammaddelerin kıtlığı ve artan maliyetleri ile ilgili endişeler var.
Baltık Ülkeleri

 

 

Baltık ülkelerinin parke pazarları, bu yılın ilk çeyreğinde %3 ila 5 oranında arttı.

 

 

Benelüks

 

Benelüks pazarlarında parke tüketimi 2019’un 1. çeyreğine göre %3 arttı ve önümüzdeki aylar için sipariş defterleri dolu.

 

Fransa

 

 

2019’un ilk üç ayı ile karşılaştırıldığında, 2021’in ilk çeyreğinde parke tüketimi %3 ila 5 oranında arttı. Fransız parke pazarı, özellikle ahşap olmak üzere hammadde arzının kısıtlı olmasına rağmen, önümüzdeki aylarda bu olumlu gelişmeyi engelleyebilecek istikrarlı bir yükseliş sergiliyor.

 

Almanya

 

 

Alman parke pazarında Ocak ve Şubat ayları, Landers’ın çoğunda kendin yap dükkanlarının kapanması nedeniyle sessiz kaldı. Bununla birlikte, durum Mart ayında iyileşti ve şimdi Nisan ayında patlama yaşıyor. Renovasyonun hala olumlu eğilimi sürdürürken, Avrupa ve ötesinde olduğu gibi, hammaddelerin bulunabilirliği ve maliyetleri bir sorun teşkil ediyor.

 

İtalya İtalyan parke tüketimi 2021’in başında sabit kaldı ve şu anda Mart-Nisan aylarında artıyor. İnşaat ve yenileme faaliyetleri sayesinde Eylül ayından yıl sonuna kadar olan tahminler oldukça iyimser. Bununla birlikte, hammadde maliyetleri önemli ölçüde artıyor.

 

Nordik Kümesi

 

 

 Norveç parke pazarı, Finlandiya pazarı ortalamaya yetişirken, yüksek yenileme oranından yararlanmaya devam ediyor. Sonuç olarak, Nordik kümesi, 2019’un aynı dönemine kıyasla 2021’in ilk çeyreğinde %3 ila %5 artış gösteriyor.

 

İspanya

 

İspanya parke pazarı 2021’in ilk çeyreğinde hafif bir düşüş gösterdi (% -2), ancak Nisan ayında iyileşiyor. Bununla birlikte, tahminler o kadar iyimser değil ve hammadde erişimiyle ilgili zorluk ve yüksek maliyet sorunu söz konusu.

 

İsveç

 

Parke tüketimi, 2021’in ilk çeyreğinde 2019’un ilk çeyreğine kıyasla % 3 ila 5 arttı. Renovasyon, hammadde maliyetleri şaşırtıcı olmasına ve gelecekte olumsuz bir etkiye sahip olmasına rağmen, İsveç parke pazarını hala desteklemektedir.

 

İsviçre Renovasyon oranının ve tadilatta ahşap kullanımının uzun zamandır beklenen artışı, 2021’in ilk üç ayında ve 2019’un ilk çeyreğine kıyasla % 3 ila 5 artan İsviçre parke pazarını destekliyor. Asıl soru bu olumlu eğilimin zaman içinde sürdürülebilir olup olmadığı üzerinedir. Hammadde mevcudiyeti ve maliyet sorunları, özellikle HDF ve diğer ahşap bazlı panellerle ilgilidir.

 

 

FEP Genel Kurul ve Parke Kongresi 2021

FEP’in 65. Genel Kurulu ve 45. Parke Kongresi organizasyonlarının 21 ve 22 Ekim 2021 tarihlerinde antik Atina kentinde düzenlenmesi planlanmaktadır.