Biesse’nin evrim yolculuğunu anlatan yeni görsel kimliği. 

Son iki yıl içerisinde, Biesse yenilikçi ve hızlı olmayı hedefleyerek, grubun modernizasyonu için kapsamlı bir süreç başlattı. Başlatılan bu süreç, göstermiş olduğumuz faaliyetleri ve müşteri ihtiyaçlarını karşılama şeklimizi olumlu yönde etkileyip, yeniden yapılanmamızı sağladı. Bu bağlamda proje, basitleştirilmiş süreçler ile birlikte giderek modernleşen ve daha verimli hale gelen, devamlı gelişmekte olan globaldeki değişikliklere de adapte edilebilen hem şirket içi hem de uluslararası platformlarda yeniden yapılanmayı ve şirket yapısının rasyonalizasyonunu da beraberinde getirdi. Geliştirme projelerinin uygulama süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen çapraz bir yaklaşımı benimseyerek hareket ediyoruz.

Bu sayede, şirketin uluslararası ağını daha verimli yapılarla güçlendirme hedefinin etkileri yurt dışındaki şubelerimizi de kapsayacak. Yeni görsel kimlik, grup konumlandırmasını ve markaları uyumlu hale getirmek için gerekli görülmüş, grubun yeni değerlerini ve kimlik özelliklerini ifade ederken aynı zamanda grubun faaliyet gösterdiği çeşitli sektörlerin ayırt edici özelliklerini de devam ettirmiştir. ”Biessenin evrimi, hızla değişen pazarda rekabet etmemizi sağlayacak ve bu değişim müşterilerimiz için yararlı olacak. Bu dönüşümü her şeyi kapsayan doğası gereği, yeni bir görsel kimlikle açıkça ifade etmeye karar verdik. Roberto Selci, Biesse CEO’su” Sürecin ilk başlangıç noktası, 20-23 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Glasstec fuarı oldu ve ana temas noktalarının adım adım açıklanması ile müşterilerimizle paylaşılacak ve uygulama gelecek yıl içinde tam anlamıyla kendini göstermiş olacak.

BIESSE S.p.A. – Biesse Group, mobilya, konut, inşaat, otomotiv ve havacılık sektörlerine yönelik ahşap, cam, taş, metal, plastik ve kompozit malzemelerin işlenmesi için sistemler ve makineler tasarlayan, üreten ve dağıtan uluslararası bir şirkettir. 1969 yılında Giancarlo Selci tarafından Pesaro’da kurulan şirket, 2001 yılından bu yana İtalyan Menkul Kıymetler Borsası’nın STAR segmentinde işlem görmektedir. Konsolide cirosunun %85’i yurtdışından elde edilmektedir. 160’tan fazla ülkede 14 üretim tesisi ile dünya pazarında doğrudan varlığı ile faaliyet göstermektedir. Müşterileri endüstri lideri şirketler, İtalyan ve uluslararası tasarım alanında en prestijli isimlerden bazılarıdır. Bugün şirketin toplam 4.300 çalışanı var.