Doç. Dr. Zeki Candan ve Özkan Ocak’ın “Endüstri 4.0” Konseptindeki Patent Başvurusu Tescillendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve Zivella Office Furniture Fabrika Müdürü Özkan Ocak tarafından geliştirilen “Hayat Kurtaran Akıllı Yatak: MedBed” isimli buluş, T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Patent tescil belgesi, taklitçilere karşı her türlü hukuki yaptırım hakkını ve hukuki saldırılara karşı savunma imkânını sağlıyor.
“Akıllı Yatak: MedBed”’in bebeklerin, çocukların, yetişkinlerin, yaşlıların ve engellilerin uyku esnasında veya uyanıkken karşılaşabilecekleri bazı sağlık problemlerini doğru ve zamanında algılayarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olan inovatif bir akıllı mobilya olduğunu belirten Doç. Dr. Candan şunları dile getirdi: “Endüstri 4.0 konseptinin esası; insan, makine, robotik ekipman ve ürünlerin birbirleriyle iletişim kurmasına (IoT: Nesnelerin İnterneti) dayanmaktadır. Akıllı fabrika ve akıllı ürün çağı olarak da isimlendirilebilen bu sanayi devrimi neticesinde üretim maliyetlerinin ciddi şekilde azalması; verimlilik, üretim hızı, ürün kalitesi, karlılık, rekabet gücü gibi parametrelerin ise önemli ölçüde yükselmesi beklenmektedir.

Geliştirilen bu buluş geçtiğimiz süreçte T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), AKİB ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen Mobilya Ar-Ge Proje Yarışması’nda 3.’lük ödülünü almaya hak kazanmıştı. Türkiye İnovasyon Haftası’na davet edilerek ödüllü projelerin yer aldığı salonda ziyaretçilere sunulan buluş Üniversite Sanayi İş birliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen ÜSİMP Patent Fuarı ile Avrasya’nın medikal sağlık sektöründeki en büyük ticari platformu Expomed Eurasia Fuarı’na davetli olarak katılmıştı.”
Doç. Dr. Zeki Candan konuşmasının devamında gece-gündüz yıllarca harcanan emeğin ve alın terinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu buluşun ticarileştirilmesi için mobilya endüstrisindeki önemli şirketler ve yatırımcı kuruluşlar ile iş birliği görüşmelerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.


Uzun ve zahmetli bir süreç olan buluşların geliştirilmesi ve patentlenmesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, İÜ Teknoloji Transfer Merkezi ve İÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin ciddi destekleri söz konusu oldu.
Üniversitemize ve sanayiye kazandırmış olduğu önemli katkı ve başarılardan dolayı Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Özkan Ocak’ı kutlar, başarılarının katlanarak devamını temenni ederiz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurumsal İletişim Direktörlüğü