Kurumlar Vergisi Oranının % 25’e Çıkarılması Öngörülüyor

Sunulan Yeni Düzenlemede Ne Öngörülüyor ?

  • Bu düzenlemede kurumlar vergisi oranının % 25’e çıkarılması öngörülüyor.
  • Bildiğiniz üzere kurumlar vergisi oranı %22 den % 20’ye düşürülmüştü. Ama uygulaması mümkün olmadı ve 25’e çıktı.
  • Teklifte kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması öngörülüyor.

Bu noktada;

1-Kar eden şirket ödesin ne olacak bizim maaşımızdan dünya vergi kesiliyor diyenler..

Şirketlere getirilen vergi artışı maliyet olarak yine tüketiciye döner. Şirketlerin vergi maliyetini bünyelerinden karşılayacağını düşünmek fazla iyi niyetli bir düşünce. Belki rekabet yoğun sektörlerde olabilir.

Ayrıca vergi artışı, maliyet artışı ve devamında da enflasyon yaratır görüşleri de mevcut.

2-Dünya ortalamasına göre bizim oran düşüktü zaten, % 30’lardan inmişti v.b. diyenler

Biz zaten kurumlar vergisi oranı noktasında Almanya, İngiltere’den düşük olduğumuzu biliyoruz da bizim kurumlar vergisi oranı ve dolayısı ile yatırım çekme yönünden rekabet ettiklerimiz Almanya, İngiltere v.b. değil ki :)

Bizim rekabet ettiklerimiz Doğu Avrupa ülkeleri. O ülkeler arasında da oranın % 25’e gelmesi bizi rekabetçi durumumuzdan uzaklaştırıyor.

Neyse ki geriye dönük düzenleme yapılmamış.

2021 Gelirleri için % 25 oranı uygulanacak. Geriye dönük düzenleme yapılsaydı da hukuka aykırı olmayabilirdi.

Geçmiş, bitmiş dönemin üzerine ek vergi konulması yatırımcılar ve iş ortamı tarafından nasıl karşılanacağı aslında çok net.

Peki hukuki olarak geriye dönük düzenleme mümkün mü ?

Anayasa Mahkemesinin geçmiş dönemde verdiği bir karar var. Bu kararda İsviçre Anayasa mahkemesinin kararına atıf yapılıyor. Buradaki kararda geriye yürümeyi gerçek yürüme ve gerçek olmayan geriye yürüme olarak ikiye ayırıyor.

Kararda eğer hesap döneminin bütün sonuçları ortaya çıkmamış ise geriye dönük vergi konulabilmesi hukuken mümkün olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak; bütün dünyada trend kurumlar vergisinin artırılması yönünde. Biz de sanırım bu trende uyarak 2021 yılı için kurumlar vergisi oranını artıracağız..

Görüşmek üzere

Barış COŞKUN

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Bağımsız Denetçi