WoodTech ve İntermob Fuarları Katılımcılarına T.C TİCARET BAKANLIĞI’ndan büyük destek

2020 yılında olduğu gibi WoodTech ve İntermob katılımcılarına 2021 fuarında da destek verileceği açıklanmıştır.

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda;  Katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının %50’sine  teşvik verilecek destek kapsamında, destek oranı ve azami destek miktarı bir takvim yılı içinde Bakanlıkça sınırlandırılabilir olup, 49.000 TL’yi geçmeyecek şekilde katılımcıya ödenecektir.