2018’de Avrupa Parke Pazarı hafif daraldı

Üç yıllık ılımlı büyüme veya istikrarın ardından ve yılın genel olarak iyi bir başlangıcına rağmen, Avrupa’daki parkenin toplam tüketim rakamlarının 2018 yılında düştüğü belirtildi. FEP Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, federasyon üyesi şirketler ve ulusal dernekler küresel Avrupa pazarının 2018’de 2017 yılına göre % 2,3 oranında hafif bir daralma olduğuna işaret ettiler. (Alman Federal İstatistik Ofisi ve Alman Parke Federasyonu (VdP) tarafındaki veriler ışığında belirtilen üretim ve tüketim rakamlarında bazı değişikliklerin söz konusu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.)
Geçmişte tanık olunduğu gibi, sonuçlar ülkeden ülkeye biraz farklılık göstermektedir. Pazardaki daralma, esas olarak Almanya ve İsviçre’de ve daha az bir ölçüde Nordik Küme ve Benelüks’te görülen parke tüketiminin azalmasından kaynaklanmaktadır. FEP Bölgesi’ndeki üretim % 1,3 oranında bir miktar düşüş gösterse de, 75 milyon metrekarelik eşiği önemli ölçüde aşmaktadır. 2007 itibariyle, İtalya’nın üretim ve tüketim rakamlarının, İtalya ulusal federasyonu – Federlegno Arredo tarafından kullanılan yeni yönteme göre revize edildiğine dikkat etmek önemlidir. FEP ülkeleri dışındaki Avrupa üretimi tahmini olarak (AB ülkelerinde 9,2 milyon metrekare ve AB üyesi olmayan ülkelerde 5,6 milyon metrekare olmak üzere) 14,8 milyon metrekaredir.

(*)     2016 yılı itibariyle rakamlar tüm Avrupa FEP ülkelerini kapsamaktadır – Hırvatistan, Estonya, Portekiz ve Slovenya verileri eklenmiştir.

(**) FEP ortaklarından alınan bilgilere göre en iyi tahminler
(***) İtalyan üretim ve tüketim rakamları 2007 yılı itibariyle revize edilmiştir.

FEP bölgesinde toplam üretim% 1,3 azalarak 75.335.600 m² bir hacme geriledi. Avrupa’daki toplam üretimin (FEP ülkeleri + Avrupa’daki FEP üyesi olmayan ülkeler) dikkate alınması, 2018’deki üretimin ılımlı bir şekilde % 0,8 oranında düştüğü ve 90 milyon m²’yi aştığı anlamına gelmektedir.

 

FEP alanındaki tüketim % 2,3 oranında azalarak 79.854.300 m² seviyesine geriledi.

Tür başına 2018 toplam parke üretimi, 2010’dan itibaren sunulmuş olan resme benzer kalmaktadır, bu sayede çok katmanlı zemin ürünleri, % 82 (ilk olarak 2017’de % 81) ile ilk konumda gelirken, bunu % 17 ile masif ve %1 ile mozaik takip etmektedir.

Ülkelere göre mutlak üretim rakamlarında, Polonya % 17,37 ile en üst sıralarda yer almaktadır. İsveç % 15,22 ile ikinci sırada, % 12,76 ile Avusturya üçüncü ve % 9,51 ile Almanya dördüncü sırada gelmektedir.

FEP’in toplam tüketimi bir önceki yıl gerçekleşen 81.732.014 m2’ye göre % 2,3 azalarak 79.854.300 m² seviyesine geriledi.

Ülke başına tüketim açısından, düşüş eğilimine rağmen Almanya % 18,78 ile birinci sıradadır ve onu % 11,56 ile İtalya, % 10,59 ile Fransa ve % 10,42 ile İsveç izlemektedir. % 8,15 ile Avusturya beşinci sırasını korurken, İskandinav Kümesi (% 7,81) ve İsviçre (% 7,25) sırasıyla altıncı ve yedinci sırada yer almaktadır.

Kişi başına parke tüketimiyle ilgili olarak, İsveç 0,81 m2 ile, Avusturya (0,74 m²) ve İsviçre’den (0,67 m2) önce ilk sıradadır. Toplam FEP alanında, kişi başına düşen tüketim 2018’de 0,19 m²’de sabit kalmaktadır.

Ahşap türlerinin kullanımları

Grafikte gösterildiği gibi 2018’de ağaç türlerinin kullanımı, meşe payının 2017’de % 80,6’ya kıyasla sabit kaldığını ve % 80,3’e ulaştığını göstermektedir. Tropikal ağaç türleri, kullanılan ahşabın % 3,7’sini temsil etmektedir. Dişbudak ve kayın, en çok tercih edilen iki türdür.

2019 ve 2020 için Genel Değerlendirme

Üç yıllık ılımlı büyüme veya istikrarın ardından, Avrupa’daki parkenin toplam tüketim rakamları 2018’e doğru hafifçe geriledi. Piyasa önümüzdeki aylarda hala görünürlükten yoksun olsa da, Avrupa parke pazarları genel olarak, sabit veya orta derecede artan parke tüketimine işaret ediyor. Ayrıca, Avrupa’nın başlıca parke pazarı olan Almanya’da da parke tüketimi artmaya başladı.

Öte yandan, “ahşap benzeri” zemin çözümlerinin, özellikle de LVT’den gelen rekabeti piyasayı zorlaştırıyor.

Hammaddeye gelince, şu an için ağaç sıkıntısı yoktur, ancak üst kattan başka katmanlar (HDF, kontrplak) için de satın alınabilirlik azalmaktadır.

Avrupa düzeyinde, FEP, AB yetkilileri tarafından parke de dahil olmak üzere ahşap ürünlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede ve Dairesel Ekonomi, Dairesel Biyoekonomi ve sürdürülebilirliği desteklemesindeki olumlu katkısı konusunda artan bir kabul görmektedir. Bu tanıma artık endüstrimiz için destekleyici politikalara dönüştürülmeli ve son tüketiciyi ikna etmek için kullanılmalıdır: Parke, doğayı eve getirmeyi ve daha iyi bir gelecek inşa etmeyi sağlayan tek Gerçek Ahşap döşemedir!