Avrupa Parke Pazarı 2019 Tablosunda Kısmen İyileşme Kaydedildi

Avrupa Parke Sanayi Federasyonu FEP tarafından açıklanan verilere göre, 2018’deki hafif bir daralma döneminden sonra, Avrupa’daki parke tüketim rakamları 2019 için yükselme kaydetti. FEP üye şirketleri ve bağlı ulusal dernekler tarafından sağlanan konsolide veriler doğrultusunda, 2019’daki küresel Avrupa pazarı 2018’e göre % 1.2’lik bir artış gösterdi. Sonuçların ülkeden ülkeye bazı farklılıklar gösterdiği ve pazardaki gelişme esas olarak Almanya, Polonya, Fransa ve İtalya’da görülen parke tüketimindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Öte yandan İskandinavya’daki düşüş de dikkat çekici olarak nitelendirildi.

Avrupa’da Parke Üretimi

  FEP Ülkeleri Avrupa’daki FEP üyesi olmayan ülkeler (**) Toplam
 
  000 m² + / – % 000 m² 000 m² + / – %
1989 34,566 15.23%   34,566  
1990 35,634 3.09%   35,634  
1991 35,294 -0.95%   35,294  
1992 37,977 7.60%   37,977  
1993 40,396 6.37%   40,396  
1994 44,972 11.33%   44,972  
1995 49,798 10.73%   49,798  
1996 50,578 1.57%   50,578  
1997 53,836 6.44%   53,836  
1998 58,308 8.31%   58,308  
1999 64,774 11.09%   64,774  
2000 69,812 7.78%   69,812  
2001 75,621 8.32%   75,621  
2002 76,741 1.48%   76,741  
2003 81,039 5.60%   81,039  
2004 91,453 12.85%   91,453  
2005 93,977 2.76%   93,977  
2006 95,911 2.06%   95,911  
2007 (***) 98,634 2.84%   98,634  
2008 83,024 -15.83%   83,024  
2009 66,522 -19.88%   66,522  
2010 69,000 3.73%   69,000  
2011 69,654 0.95%   69,654  
2012 66,570 -4.43% 7,000 73,570  
2013 66,077 -0.74% 10,000 76,077 3.41%
2014 64,407 -2.53% 13,500 77,907 2.41%
2015 65,842 2.23% 14,600 80,442 3.25%
2016 (*) 72,458 10.05% 14,500 86,958 8.10%
2017 76,368 5.40% 14,500 90,868 4.50%
2018 76,759 0.51% 14,800 91,559 0.76%
2019 78,003 1.62% 14,200 92,203 0.70%

 (*)2016 itibarıyla rakamlar tüm Avrupa FEP ülkelerini kapsamaktadır – Hırvatistan, Estonya, Portekiz ve Slovenya için veriler eklenmiştir.

(**) FEP iştiraklerinden alınan bilgilere göre en iyi tahminler

 (***) İtalyan üretim ve tüketim rakamları 2007 yılı itibarıyla revize edilmiştir.

Tablodaki verilere göre FEP bölgesindeki üretim % 1.6 arttı ve 78 milyon metrekarelik eşiği aşıyor. 2007 itibariyle İtalya için üretim ve tüketim rakamlarının İtalya ulusal federasyonu Federlegno Arredo tarafından kullanılan yeni yönteme göre revize edildiğini belirtmek gerekiyor. FEP ülkeleri dışındaki Avrupa üretimi yaklaşık 14,2 milyon metrekare ve bu toplam; AB ülkelerinde 8,7 milyon metrekare ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde 5,5 milyon metrekareden oluşuyor.

FEP bölgesindeki toplam üretim % 1.6 artışla 78.003.330 m²’lik bir hacme yükseldi. Avrupa’daki toplam üretim dikkate alındığında (FEP ülkeleri + Avrupa’daki FEP olmayan ülkeler) 2019’daki üretimin % 0,7 oranında hafifçe arttığı ve 92 milyon m²’yi aştığı anlamına geliyor.

FEP alanındaki tüketim % 1.2 artarak 81.766.700 m²’ye yükseldiği kaydedildi.

  Üretim gelişimi

2019/2018

Tüketim gelişimi

2019/2018

AT 1.0% 1.0%
BE 12.5% -1.0%
CH 4.6% -1.0%
CZ 3.1% 2.0%
DE 1.2% 3.0%
EE -22.0% 10.0%
ES 0.9% 1.5%
FR 3.2% 2.5%
HR -2.1% -5.0%
HU -6.0% -6.1%
IT 8.2% 2.0%
NL 14.7% -1.0%
PL 0.4% 5.0%
PT 4.5% 11.9%
RO 16.9% 3.0
İskandinavya -2.6% -2.9%
DK/FIN/NO -8.9% -5.5%
 SE -1.4% -1.0%
SI 5.0% 3.6%
FEP 1.6% 1.2%

 

Tür başına 2019 toplam parke üretimi, 2010’dan beri sunulan resme benziyor ve çok katmanlı döşemeler % 83 (2018’de% 82’ye kıyasla) ilk sırada geliyor. Ardından % 16 ile masif ve toplam pastanın sabit % 1’inde mozaik yer alıyor.

Ülkelere göre mutlak üretim rakamlarında, Polonya % 16,86 ile en yüksek konumunu koruyor. İsveç % 14,50 ile ikinci sırada ve onu % 12,45 ile Avusturya takip ederken, Almanya dördüncü (% 11,25) olarak geliyor.

 

FEP alanındaki tüketim bir önceki yıla göre 80.827.900 m2’ye kıyasla % 1.2 artarak 81.766.700 m²’ye ulaştı.

 

 

Ülke başına tüketim açısından Almanya ilk konumunu % 21.08 ile güçlendirdi. % 10,60 ile Fransa ve % 10,57 ile İtalya onu takip ediyor. İsveç % 10.07 ile dördüncü sırayı aldı. % 8,04 ile Avusturya beşinci sırada yer alırken, Kuzey Kümesi (% 7,21), İsviçre (% 7,02) ve İspanya (% 7,02) onları takip ediyor.

 

 

Kişi başına parke tüketimi ile ilgili olarak, İsveç ilk sırada (0.80 m2) yer alıyor, ardından Avusturya (0.74 m²), Estonya (0.73 m2) ve İsviçre (0.67 m2) geliyor. Toplam FEP alanında, kişi başına tüketimin 2019 yılında 0,19 m²’de sabit kaldığı açıklandı.

 

 

 

Ağaç Türlerinin Kullanımı

 

 

Yukarıdaki grafiğe göre, 2019 yılında ağaç türlerinin kullanımı, meşe payının 2018’de % 80.3’e kıyasla sabit kaldığını ve % 80.6’ya ulaştığını görüyoruz. Tropikal ağaç türleri, kullanılan ahşabın % 3.4’ünü temsil ediyor. Dişbudak ve kayın ağacı, sırasıyla % 7.2 ve% 2.0 (2018’de% 6.8 ve% 2.1’e kıyasla) en çok seçilen diğer iki tür olmaya devam ediyor.

 

2020 ve 2021 Öngörü Değerlendirmesi

 

2018 yılında hafif bir daralma döneminden sonra, Avrupa parke pazarı 2019’da iyileşti. Ne yazık ki, bu olumlu sonuç ve 2019’un başında gözlemlenen yılın iyi başlangıcı, Covid-19’un yükselişiyle gelen düşüşle dengelenmek zorunda.Pandemi tarafından daha önce ve daha sert bir şekilde etkilenen Avrupa’nın kuzeyinden güneye doğru giderken durum daha da kötüye gidiyor. İtalya, İspanya’nın yanı sıra Fransa veya Belçika da haftalardır kilitlendi. İsviçre ve Avusturya’nın Almanca konuşulmayan kısımları da bu tür durumlarla karşı karşıya kaldı. Öte yandan, Almanya’da pazar etkinliği gerçekten hiç durmadı ve DIY (kendin yap) gibi bazı dükkanlar açıktı. Durum yavaş yavaş iyileşmekle birlikte, dışarı çıkma yasağı önlemlerinden daha az etkilenen ülkelerde nispeten daha hızlı bir şekilde, Covid-19 öncesi satış seviyesine geri dönüşün kısa ve orta vadede beklenmesi beklenmiyor. Şimdi veya gelecek sonbaharda potansiyel bir 2. dalga ile ilgili belirsizlikler devam ediyor.

 

Diğer Orman Tabanlı ve Ağaç İşleme Endüstrileri Avrupa dernekleri ile FEP, AB Yeşil Anlaşması’nın ve parke gibi ahşap ürünler için genellikle uygun olan yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın ilkeleri doğrultusunda güçlü bir AB kurtarma planı çağrısında bulunuyor. FEP tarafından yapılan açıklamada, her zamanki gibi iş dünyasına dönüş, yani fosil bazlı ve / veya enerji yoğun kaynaklara ve ürünlere bağımlılık anlamına gelen bir seçenek olmaktan çıktığı belirtiliyor. Daha spesifik ifadeyle, inşaat faaliyeti ile ilgili olarak, Yenileme Dalgası, iyileşmenin en önemli motorlarından biri olmalı deniliyor. Ayrıca mevcut krizin, AB için ahşap ürünlerinin oynadığı olumlu rolü giderek artan bir şekilde tanınır hale getirmesi ve onu sektörümüz için destekleyici politikalara dönüştürmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çekiliyor.