AVRUPA PARKE PAZARLARININ İYİLEŞMESİNDEKİ ETKİN GÜÇ: RENOVASYON

Avrupa Parke Endüstrisi Federasyonu FEP Yönetim Kurulu, 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen sanal toplantıda parkenin son durumunu ve Covid-19 krizinin Avrupa pazarları üzerindeki sürekli etkilerini tartıştı.

İlkbaharda en sert kısıtlama önlemlerini alan Avrupa’nın güneyi sert bir şekilde darbe almıştı, ancak parke pazarları da Eylül ayında biraz yavaşlamadan önce yaz aylarında önemli ölçüde toparlandı. Pazarın iyileşmesinde ana faktör renovasyon olarak gösteriliyor. Özellikle de tüketicilerin evlerine yatırım yaparken konutların yenilenmesi örnek veriliyor. Öte yandan, yeni projeler ve sözleşmeli işlerin zorlu zamanlardan geçtiği belirtiliyor.

İlkbaharda çok fazla zarar görmeyen Avrupa’nın ana parke pazarı Almanya, şu anda tadilatla da desteklenen çok olumlu trendler yaşıyor. Ancak salgının mevcut yükselişi ve Avrupa genelinde alınan yeni tedbirler, gelecek için bazı belirsizlikler yarattığına da dikkat çekiliyor. Ek olarak, krizin uzun vadeli ekonomik etkileri de gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte, bir bütün olarak 2020 yılı için, Avrupa pazarlarında 2019’a kıyasla istikrarlı bir parke tüketimi öngörülüyor.

Aşağıdaki tabloda ülke başına özet bir özet verilmektedir.

 

Pazar Genel Değerlenmesi

Avusturya

 

 

Durum Mayıs ayında düzelmeye başladı. Renovasyon, parke tüketiminin itici gücü olmaya devam ediyor ve toparlanmayı destekliyor. Bununla birlikte, tüm yıl boyunca, 2019’a kıyasla piyasada hafif bir düşüş olacağı tahmin ediliyor.
Fransa

 

 

Mayıs ortasında tüketimin yeniden başlamasından sonra, Fransa’daki durum artık “ne kötü ne de iyi” olarak tanımlanıyor. Kontrat işi önemli ölçüde azalmaktadır, ancak bu düşüşün etkileri, mevcut kontratlar tamamlandığında sadece 2 yıl içinde görülecektir. DIY (Kendin Yap) alanı iyi performans gösteriyor.
Almanya

 

 

Parke pazarı Nisan ve Mayıs aylarında durgun seyrederken, Almanya’da trendler yaz aylarında yükseldi ve şu andan yıl sonuna kadar çok olumlu bir tablo öngörülüyor. Yeni projeler azalıyor ancak renovasyon giderek artan bir şekilde ilerliyor.
İtalya Ağustos ayına kadar, İtalyan piyasası, özellikle geçtiğimiz baharda daha az etkilenen ülkenin güneyindeki kilitlenme döneminden sonra toparlandı. Parke tüketimi daha sonra Eylül ayında yavaşladı, ancak renovasyon, sözleşmeli işler daha düşükken piyasayı yönlendirmesiyle dikkat çekiyor. İlkbahardan kaynaklanan tüm kayıplar telafi edilmeyecek, ancak 2020 yılı için istikrarlı bir sonuç veya sadece hafif bir düşüş bekleniyor.
İskandinav Kümesi

 

İskandinav küme parke pazarı da bahar aylarında darbe aldı. Yeni binalar yıkıldı, ancak özellikle Norveç’te renovasyon güçlü bir şekilde etkin. Toplamda, pazar gelişiyor.
İspanya İspanya piyasası yaz aylarında bahar kilitlenmesinden sonra toparlanırken, şu anda alınan yeni Covid-19 ile ilgili önlemler bu toparlanmayı engelleyebilir. Yeni binaların inşaatı durdurulurken tadilat iyi gidiyor. Pandeminin uzun vadeli ekonomik etkileri ve buna bağlı kamu harcamaları hala etkin. Sonuç olarak, 2020 yılı için biraz azalan veya düz bir parke pazarı bekleniyor.
İsveç İsveç son aylarda bir “ada” oldu. Parke pazarı daha az yatırımla biraz aşağıdadır, ancak bunun nedeninin yapısal değişiklikler olduğu ve pandeminin bir sonucu olmadığına dikkat çekiliyor. Bir yandan, ticari ve konaklama işletmeleri gerçekten zorlu bir tablo çiziyor, öte yandan, insanlar evlerine (ofislerine) yatırım yaptıkları için yenileme güçlü bir pazarı temsil ediyor. Yıl sonuna kadar durumda önemli bir değişiklik beklenmiyor ancak 4. çeyreğin olumlu olmasına dair beklenti söz konusu.
İsviçre Düz bir 3. çeyreğin ardından, özellikle ülkenin Fransızca ve İtalyanca konuşulan bölgelerindeki İsviçre parke pazarında şimdi biraz olumlu eğilimler gözlemleniyor. Renovasyon ana itici güç, ancak ahşap çözümlerine alternatifler bu durumdan en çok fayda sağlayanlar. 4. çeyrek ve tüm 2020 yılı için bir durgunluk bekleniyor.

 

Birleşik Krallık Ülke pandemiden ağır bir şekilde etkilendi ve pazar durumu, 3. çeyrekte toparlanma ile Avrupa’nın güneyiyle karşılaştırılabilir durumda. Yine de Brexit ile ilgili belirsizlikler faaliyetleri etkiliyor.