MMFA üyeleri 2021’de tüm polimer kategorilerinde +%32 büyüme kaydetti

MMFA, üyelerinin 2021’deki küresel satış rakamlarının 2020’ye kıyasla tüm kategorilerde toplam +%27’lik bir büyüme gösterdiğini açıkladı. Önceki yılların aksine, MMFA üyelerinin ahşap ürünleri satışları düzleşirken (+1,6) üyelerin tüm polimer ürünleri için satış rakamları toplamda +%32’lik bir büyüme kaydedildi. Bu büyümede Rigid EPC ve SPC ürünleri 2020’ye kıyasla sırasıyla +%79 ve +%30’luk etkileyici bir artış gösterirken bunun, Rigid EPC ve SPC’nin sürdürülebilir performansından kaynaklandığı belirtildi. MMFA üyeleri arasında, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika, satış hacmi açısından sürekli olarak lider pazarlar arasında yer alırken, Afrika, Latin Amerika, Asya ve Avustralya ve Okyanusya, 2020’den bu yana satış büyümesi iki katına hatta üç katına çıkarak en dinamik pazarlar olarak kaydedildi. Mevcut duruma rağmen, Doğu Avrupa üyelerinin SPC ürünleri için %6’lık pazar payı bölgede önemli bir pazar büyüme potansiyeli gösteriyor.

Kategori başına hacim

Genel olarak, 2021’de MMFA üyeleri için ahşap satışları geçen yıla kıyasla (+%1,6) düzleşti ve dünya çapında toplam 15 milyon m² satıldığı belirtildi. Bu arada, üyelerin polimer ürün satışları tüm bölgelerde büyümeye devam etti ve toplam 105 milyon m²’ye ulaştı. LVT satışları bu yıl özellikle arttı (+%27), SPC satışları ise +%30 kaydetti. Her iki kategori de 2021 boyunca sırasıyla +46 milyon ve 49 milyon m² sattı. Son olarak, EPC satışları da bu yıl +%80 ve 9,3 milyon m² ile üyeler arasında önemli bir artış kaydetti.

Alan başına toplam hacim

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki üyeler, ahşap hariç tüm polimer ürün kategorilerinin satışlarının %90’ını oluştururken, ABD, Almanya ve Fransa ilk üç pazar olarak sıralanıyor. LVT klik satışları söz konusu olduğunda Fransa yine de Almanya’dan önemli ölçüde daha büyük kalıyor.

Bölge başına toplam satış hacmi başına tüm polimer tahakkuk eden ürünlerin MMFA satışlarına bakıldığında, 54 milyon m² satışla Batı Avrupa ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Kuzey Amerika (41 milyon m²), Doğu Avrupa (6,1 milyon m²), Asya (2 milyon m²), Avustralya/Okyanusya (811.617 m²), Afrika (654.124 m²) ve Latin Amerika (634.731 m²) takip ediyor.

2021 yılında, ahşap satışları hacim olarak MMFA’nın Batı Avrupa üyeleri (14 milyon m²) ile ve Doğu Avrupa’da (891.482 m²) en yüksek seviyedeydi. Bu yıl Kuzey Amerika 151.163 m² ahşap satışı kaydederken, Asya ve Latin Amerika sırasıyla 47.674 m² ve ​​44.523 m² ahşap satışı gerçekleştirdi. 2021 yılında Afrika’da 1.741 m² ahşap ürün satışı yapılırken, Avustralya ve Okyanusya 1.479 m² ahşap ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

MMFA’nın en büyük tek pazarları

ABD, 39 milyon m² satışla, bu yıl tüm polimer tahakkuk eden ürünler için MMFA’nın Kuzey Amerika’daki en büyük pazarı oldu. Batı Avrupa’da, MMFA’nın 2021’deki tüm polimer tahakkuk ürünleri için en büyük pazarları Almanya (17 milyon m²), Fransa (14 milyon m²), İngiltere (5 milyon m²) ve Hollanda (4,5 milyon m²) idi.

Almanya aynı zamanda toplam 10 milyon m² satışla bu yıl polimer için en büyük pazar olurken, onu Fransa (6 milyon m²) ve Hollanda (2,6 milyon m²) izledi. ABD, 2021’de satılan 21,5 milyon m² ile MMFA’nın Kuzey Amerika’da da katı tahakkuk eden satışlar için en büyük pazarı olmaya devam ediyor. MMFA’nın Doğu Avrupa pazarına bakıldığında Polonya ilk sırada (1,4 milyon m²), ardından Rusya Federasyonu (369.667 m²) geliyor. Bu arada, Avustralya, güneş ışığına aşırı maruz kalmanın neden olduğu tarihsel olarak kötü deneyim nedeniyle ülke katı bir pazar haline geldikten sonra 655.413 m² polimer ürünün satışını gerçekleştirdi.

LVT klik satışları söz konusu olduğunda, Fransa, 8,2 milyon m²’lik satışla MMFA’nın Batı Avrupa’daki en büyük pazarı olarak kendisini konumlandırıyor. Bunu, 2021 yılında 6,9 milyon m² ile Almanya, Büyük Britanya (3,3 milyon m²), Hollanda (1,9 milyon m²) ve 295.083 m² ile İsviçre takip ediyor. Doğu Avrupa’da, Rusya Federasyonu 912.887 m² ile LVT için en büyük pazar oldu. Kuzey Amerika’da ABD, 2021’de 17,4 milyon m² LVT clic ürünü satarak hala en büyük pazar konumunda.

Ahşap ürünlerde MMFA’nın 2021’deki en büyük pazarları Almanya (10.1 milyon m²), Avusturya (1,5 milyon m²) ve İsviçre (493.693 m²) oldu. Doğu Avrupa’da en büyük pazar 432.194 m² ile Çek Cumhuriyeti oldu. Son olarak, Kuzey Amerika’da, bu yıl satılan 82.084 m² ile Kanada, ahşap ürünler için en önemli pazar oldu.

MMFA’nın dinamik pazarları ve büyüme potansiyeli

Genel olarak, Batı Avrupa (+%43,7) ve Kuzey Amerika (+%16) üyelerinin, tahakkuk eden tüm polimer ürünlerinin toplam satış hacmi söz konusu olduğunda lider olduğunu görürken, MMFA’nın Afrika pazarı, düşük bazlarla başlasa da 2021’de EPC ürünlerinin (77.931 m²) satışlarında 2010’a kıyasla +%247 artışla üçlü oranlarda büyüyor. MMFA’nın Asya pazarı da tüm polimer ürünler için güzel ve hatta bir dizi ülkeye yayılmış, satışlarla birlikte 2010 yılına kıyasla (649.806 m² satıldı) +%188 artışla bu yıl en önemli SPC ürünleri oldu. Latin Amerika ve Avustralya ve Okyanusya üyeleri de satış hacimlerini 2020’ye kıyasla ikiye katlayarak, her ikisi de polimer tahakkuk eden tüm ürünlerde sırasıyla +%88 ve +%102 artış kaydetti. Son olarak, mevcut duruma rağmen, MMFA’nın Doğu Avrupa üyeleri önemli bir pazar büyüklüğünü temsil ediyor ve polimer tahakkuk eden tüm ürünler için MMFA’nın pazar paylarının zaten %6’sını oluşturuyor. Bu arada, Batı Avrupa’daki MMFA üyeleri, %92 ile ahşap ürünleri satışlarının en büyük pazar payına sahiptir.