OGM, ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN DİKKATİNE

ODUN HAMMADDE İŞLEME KAPASİTESİ YILLIK 25.000M3 VE ÜZERİ OLAN FABRİKA VE TESİSLERDEN TAHSİSLİ ODUN VE DİKİLİ AĞAÇ ALMAK İSTEYEN FİRMALARIN DİKKATİNE

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi (1) inci Fıkrası (ö) Bendine göre; Orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilerin iş güçleri ve tahsisli dikili ağaç satış talepleri de dikkate alınarak yıllık odun hammadde işleme kapasitesi yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere, yıllık kapasite kullanım miktarlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda odun ve 6831 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca belirlenen dikili ağaçlar tahsisen satılır.

Genel Müdürlüğümüzce ö bendi kapsamında tahsis yapılırken son depodan sadece konrtplak, kaplama ve lamine sektöründe faaliyet gösteren firmalara tomruk tahsisi yapılacak, diğer firmalara (kereste, palet, ambalaj, ahşap parke ve panel firmalarına) son depodan tomruk tahsisi yapılmayacaktır. Tüm firmalar tahsisli dikili ağaç satış talebinde bulunabilirler. Firma yetkilileri EK:2 cetvelini tanzim ederken 31 Ekim 2019 tarihine kadar (10 aylık) Orman Genel Müdürlüğünden kendileri veya tedarikcileri (kooperatifler) aracılığıyla aldıkları ürünlerin miktarlarını liste yapıp ve bu listeyi onayladıktan sonra göndermeleri gerekmekte olup, tahsis yaparken en çok bir yıl önceki aldığı miktarlar değerlendirmede esas alınacaktır.

Fabrika ve tesislerin İşletme Müdürlüklerinden termin planlarına göre bütün yıl boyunca alacakları toplam ürün miktarının %20’sinden daha az olmamak üzere belirlenen ürünün toplam bedeli üzerinden ilk termin döneminin ilk ayının (Ocak) 15’ine kadar en az %6 teminat alınarak “Odun Ürünleri Tahsisli Satış Şartnamesi” imzalanacaktır.

Bu madde kapsamında tahsis talep edecek olan fabrika ve tesislerin yetkililerince, yazımız Ek:1 de yer alan maddeler incelenerek 2019 yılında tahsis almaya hak kazanan firma ve tesisler ile Genel Müdürlüğümüzde gerekli evrakları bulunan firmalar (**) maddeleri, 2020 yılında ilk defa müracat edecek firma ve tesisler ise (* ve **) tüm maddelerdeki evrakları tamamlayarak, Ek:2 ve Ek:3 de belirtilen cetvelleri tanzim ederek en geç 18.11.2019 tarihine kadar Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri ayrıca söz konusu cetvelleri [email protected] veya [email protected] adreslerine de excel formatında hazırlanarak e posta gönderilmesini,

Ayrıca firmalar 2020 yılı taleplerini yaparken kendi kapasite raporlarındaki miktarları geçmeyecek şekilde talepte bulunmaları, tahsis verildiği halde tahsisini almayan firmalara protokol hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı, 2019 yılında kapasite raporunun süresi dolan firmaların yeni kapasite raporlarını müracaat süresi sonuna kadar göndermeleri, kapasite raporunu göndermeyen firmalara tahsisli satış yapılmayacaktır.