Parke Üreticileri için çok önemli bir rapor, Avrupa parke pazarı 2020’de sabit kalmayı başardı

2020’nin hemen başında gözlemlenen yılın iyi başlangıcı, ne yazık ki covid-19’un artmasıyla dengelenmek zorunda kaldı. 2020 baharında, pandemiden daha erken ve daha sert etkilenen Avrupa’nın kuzeyinden güneyine gidildiğinde durum daha da kötüleşti. İtalya, İspanya ve ayrıca Fransa veya Belçika haftalardır kilitli durumdaydı. İsviçre ve Avusturya’nın Almanca konuşmayan bölgeleri de bu tür bir durumla karşı karşıya kaldı. Öte yandan, Almanya’da faaliyet hiç durmadı ve DIY gibi bazı dükkanlar ilk dalgada açıktı. Hayatın mümkün olduğu kadar normal kaldığı İskandinavya’da da hiçbir katı karantina önlemi alınmadı.

Genel olarak bakıldığında, Avrupa’da parke pazarı, pandemiye rağmen 2020’de istikrarını korudu. Her zaman olduğu gibi, sonuçlar ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte ve hastalığın evrimini ve farklı Üye Devletlerdeki ilgili hükümet önlemlerini de yansıtmaktadır. Avusturya, İsveç ve İsviçre, 2020 yılının ikinci yarısında Mart-Nisan aylarında gözlemlenen kötü performansı tamamen telafi etti. Yine de olumlu yönde, Avrupa’nın en büyüğü olan Alman parke pazarı, yenileme sayesinde daha da büyüdü. Öte yandan, iyi bir yaz ve iyi bir yenileme oranına rağmen, İtalya, Fransa ve İspanya, bahar kilitlenmesi sırasında yaşanan kayıpları telafi edemedi.

FEP bölgesindeki üretim 2020’de sabit kaldı ve 76 milyon metrekare eşiğini aştı. FEP ülkeleri dışındaki Avrupa üretimi, AB ülkelerinde 8,5 milyon metrekare ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinde 5,0 milyon metrekare olmak üzere tahminen 13,5 milyon metrekaredir. FEP bölgesindeki toplam üretim, hafif bir artışla (+%0,59) 76.172.040 m²’lik bir hacme ulaştı. Avrupa’daki toplam üretim (FEP ülkeleri + Avrupa’daki FEP dışı ülkeler) dikkate alındığında, 2020’de üretimin %0,28 azalarak 89 milyon m²’yi aştığı anlaşılmaktadır.

 

FEP alanındaki tüketim, 81.741.530 m² seviyesinde sabitlendi (-%0.25).

 

  Üretim gelişimi

2020/2019

Tüketim gelişimi

2020/2019

AT 1.00% 1.01%
BE 12.53% 3.56%
CH -5.53% 2.45%
CZ -29.96% -0.98%
DE 6.01% 5.91%
EE -13.46% 12.03%
ES 0.62% -2.92%
FR -5.42% -5.38%
HR 15.20% -1.10%
HU -0.66% -4.00%
IT -9.22% -11.10%
NL 15.48% 9.47%
PL 4.92% -0.15%
PT -5.26% -0.81%
RO -0.93% -2.50%
Scandinavia -2.14% 0.33%
DK/FIN/NO -4.44% -0.60%
 SE -1.75% 1.00%
FEP 0.59% -0.25%

 

Parke türü başına 2020 toplam parke üretimi, 2010’dan itibaren sunulan tabloya benzerdir, burada çok katmanlı ilk sırada %82 (2019’da %83’e kıyasla) gelir, ardından %16 sabitle masif ve %2’yle mozaik gelir.

 

Ülkelere göre mutlak üretim rakamlarında Polonya, %16,29 ile en üst sıradaki yerini koruyor. İsveç %15,87 ile podyumdaki ikinciliğini pekiştiriyor. Bunu %12,82 ile Avusturya, %9,86 ile Almanya dördüncü olarak takip etmektedir.

 

FEP alanındaki tüketim, 2020 yılında sabit kalarak (-%0.25) bir önceki yıl 81.946.440 m2 iken 81.741.530 m²’ye ulaştı.

 

Ülke başına tüketimde ise Almanya %20,47 ile ilk sıradaki yerini koruyor. İsveç %10,14ile ikinci sırada, %9,94 ile Fransa üçüncü ve %9,37 İtalya’nın dördüncü sırada yer almaktadır. Avusturya %8,10 ile beşinci sırayı korurken, İsviçre (%7,16), İskandinav Kümesi (%7,14) ve İspanya (%6,80) onu takip etmektedir.

 

 

Kişi başı parke tüketiminde ise İsveç (0.80 m2) birinci gelirken, Avusturya (0.74 m²) ikinci, Estonya (0.73 m2) üçüncü ve İsviçre (0.68 m2) dördüncü sırayı almaktadır. Toplam FEP alanında, kişi başına tüketim 2020 yılında 0,19 m² ile sabit kalmaktadır.

 

 

Ağaç türlerinin kullanımı

 

Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi 2020 yılında ağaç türlerinin kullanımı konusunda, meşenin payının biraz artarak 2019’daki %80,6’ya kıyasla %81,8’e ulaştığı bildirilmiştir. Tropikal ağaç türleri, kullanılan ahşabın %3,0’ını temsil etmektedir. Dişbudak ve kayın, sırasıyla %5,6 ve %2,8 (2019’daki %7,2 ve %2,0’a kıyasla) ile en yaygın olarak seçilen diğer iki tür olmaya devam etmektedir.

 

2021 ve 2022 İçin Öngörülen Değerlendirme

 

Avrupa parke pazarı, 2021 yılına genellikle Ocak ve Şubat aylarında istikrarlı bir şekilde hafif artan tüketimle yavaş yavaş başladı. Bu olumlu eğilim, yenileme çalışmaları nedeniyle Mart ve Nisan aylarında hızlanmıştır. 2021’in ilk çeyreğine ilişkin geçici sonuçlar, İspanya dışındaki tüm ülkelerde artan parke tüketimini (2020’nin covid-19’un arttığı çok özel bir yıl olması nedeniyle 2019’a kıyasla) gösteriyor.

 

Almanya ve İtalya, yılın ilk iki ayında istikrarlı tüketim seviyeleri bildiriyor, ancak bunlar Mart ve özellikle Nisan aylarında zaten yükseliyordu. Salgının sürekli etkileri, aşılar sayesinde seyahatlerin yeniden başlaması ve uzun vadeli ekonomik sonuçları (durgunluk, kamu harcamalarının azalması ve yeni projelerin azalması) konusunda geleceğe yönelik belirsizlikler varken, bazı alışkanlıklar değişti ve bu kriz de yenileme/renovasyon hızının artmasından ve nispeten daha yüksek ahşap kullanımından zaten iyi yararlanmış olan parke endüstrisi için bir fırsatı temsil ediyor.

 

Görünen o ki, artık sadece Avrupalı ​​yetkililer, CO2 tasarrufu sağlayarak iklim değişikliğiyle mücadelede ahşap ve ahşap ürünlerin oynadığı olumlu rolü değil, aynı zamanda doğayı evlerine getirerek son tüketicileri de anlamış durumdalar. Bu olumlu gelişmeler, yine de, hammadde arzının kısıtlı olması ve bunların önemli ölçüde artan maliyetleri sorunuyla etkileniyor.