ALMANYA, AĞAÇ BAZLI MALZEMELERDEN FORMALDEHİT EMİSYONU İÇİN YENİ TEST STANDARDI DUYURDU

Almanya, DIN EN 16516’yı ahşap esaslı malzemelerden formaldehit emisyonu için yeni referans yöntemi olarak ilan etti. Bu standart 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecektir.

Alman Kimyasalları Yasağı Yönetmeliğine Ek 1 (Chemikalien-Verbotsverordnung, ChemVerbotsV) , başka şeylerin yanı sıra, kaplanmış ve kaplanmamış ahşap esaslı malzemelerden (sunta bloklar , kaplama plakaları ve sunta levhalardan) formaldehit salınımını vebunların hiçbiri için  ahşap esaslı malzemeyi kısıtlamaz. 0,1 ml / m³’den (ppm) daha fazla. Bu kısıtlama sınırı aynı zamanda ahşap esaslı malzemeler içeren bir mobilya parçası için de geçerlidir.

Kasım 2018’de, Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz ve nukleare Sicherheit, BMU), formaldehit emisyonu için (bir odada) kaplanmış ve kaplanmamış yeni referans yöntemi olarak açıkladı. Kimyasallar Yasağı Yönetmeliği kapsamında ahşap esaslı malzemeler.

Federal Sicil Dairesi’de (Bundesanzeiger, Banz AT 26 11 2018 B2  ) yayınlanan duyuru, mevcut DIN EN 717-1 yönteminin yeni yönteme paralel olarak kullanılmasına izin verir, ancak  formaldehitin konsantrasyon değerini gerektirir. 1 iki ile çarpılarak (2). Ayrıca, EN ISO 12460 Bölüm 3 ve 5 standartlarının yalnızca belirli ön şartlar altında üretim kontrolündeki korelasyonlar için kullanılmasına izin verir.

Duyuruya göre, aşağıdaki yöntemler yalnızca 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir:

  • Bundesgesundheitsblatt 34, 10 (1991), ahşap bazlı malzemeler ve ahşap bazlı malzemelerden üretilen ürünler için bir test yöntemi olarak sayfa 488-499’a bakınız.
  • DIN EN 717-1 ‘Ahşap esaslı paneller – Formaldehit salınımının belirlenmesi – Bölüm 1: Tüm ahşap esaslı malzemeler için bir odadaki emisyon ölçümleri için bir referans yöntemi olarak oda yöntemi ile formaldehit emisyonu’
  • EN ISO 12460-3 ‘Ahşap esaslı paneller – Formaldehit salınımının belirlenmesi – Bölüm 3: Ham kontrplak levhalar ve kaplamalı levhalar için türetilmiş bir yöntem olarak gaz analiz yöntemi’
  • EN ISO 12460-5 ‘Ahşap esaslı paneller – Formaldehit salınımının belirlenmesi – Bölüm 5: Ham sunta ve ham suntalar için türetilmiş bir yöntem olarak ekstraksiyon yöntemi (perforatör yöntemi olarak adlandırılır)

Formaldehit konsantrasyonunu iki ile çarparak DIN EN 16516 ve DIN EN 717-1 kullanımı, bir odadaki formaldehit emisyon ölçümleri için 1 Ocak 2020’de etkili olacaktır.

Referans yöntemindeki değişiklikler, Federal Çevre Ajansı ve Federal Malzeme Araştırma Enstitüsü’nün (BAM) ahşap bazlı malzemelerden formaldehit emisyonları için ölçümlerin daha gerçekçi koşullara uyarlanması gerektiği bir araştırma projesinden kaynaklanmaktadır.

Bu iki oda yöntemine ilişkin ilanın özeti Tablo 1’de özetlenmiştir.

Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
Kimyasal Madde Yasakları Yönetmeliği Ek 1’in Ek 1’indeki Madde ve Madde Grupları için örnekleme ve test için analitik prosedürlerin duyurulması,
26 Kasım 2018, Federal Gazette
Madde kapsam Yöntem gereklilik Yürürlük Tarihi
Formaldehit (emisyon) Kaplamalı ve kaplanmamış ahşap esaslı malzemeler DIN EN 16516 ≤ 0,1 ppm 1 Ocak 2020
DIN EN 717-1 *
 * Kararlı durumda ölçülen formaldehitin konsantrasyon değeri 2 katıyla çarpılmalıdır.