Krizden etkilenmez: EGGER Grubu 2020/2021 mali yılını 3,08 milyar Euro ciro ile kapatıyor

Yeni üretim kapasiteleri ile inşaat ve mobilya sektöründeki gelişen talep sonucu artan küresel satış: ham madde tedarikindeki zorluklar

30.04.2021 tarihinde mali yıl kapanışıyla birlikte EGGER Grubu geçtiğimiz on iki ayı kapsayan özel durumu ele alıyor. Mali yılın başındaki korona ile ilişkili etkilerin ardından EGGER, 2020 yazından itibaren hemen hemen tüm pazarlarda güçlü bir talep artışı yaşarken, bu durumun halen yüksek bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu talebi karşılayabilmek adına tüm EGGER tesisleri maksimum üretim kapasitesiyle çalışıp rekor miktarlarda imalatı yapıyor. Kısa süre önce Biskupiec (PL) ve Lexington, NC’de (USA) bulunan yeni EGGER tesislerindeki kapasite artışı da bu pozitif gelişime katkı sağladı.

Finans, yönetim ve lojistikten sorumlu Grup Yönetimi sözcüsü Thomas Leissing “Pozitif yıllık değerlendirme sonucundan elbette çok memnunuz. Bir yandan özel ekonomik durum etkili olurken diğer yandan pandeminin başında aldığımız hızlı ve kapsamlı acil durum önlemleri de buna katkı sağladı.” diye açıklıyor. Genel olarak EGGER’in 2020/2021 mali yılı için kilit rakamlarda istikrarlı bir gelişme yaşadığı söylenebilir: Grup, 3.082,8 milyon Euro gelir(geçen yıla göre %8,9 artış) elde etti ve FAVÖK622,3 milyon Euro(geçen yıla göre %46,6 artış) seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı %20,2 (geçen yıl %15,0) olurken öz sermaye oranı %42,0 (geçen yıl %37,9) değerine ulaştı. “Bu önemli gelişim EGGER’de bir yandan pandeminin zorluklarıyla iyi bir şekilde başa çıktığımızı ve bir yandan da sektörümüzde gelişen fırsatları da oldukça başarılı bir şekilde kullandığımızı gözler önüne seriyor. Bu duruma ek olarak, Biskupiec’teki (PL) yeni tesisimiz de ciro artışımıza önemli ölçüde katkı sağladı.”EGGER büyümeye devam ediyor

Ahşap bazlı malzeme üreticisi giderek artan bu talebi, pandemiye karşı koruyucu önlemler ve karantinalarla ilişkili koza etkisine, yani kişilerin evlerine yönelik ciddi derecede artan ilgi ve yatırımına bağlıyor. EGGER Grup Yönetimi Üretim ve Teknoloji departmanından Walter Schiegl “Mobilya, parke ve yapı ürünlerindeki patlama sektörümüz için cazip olsa da beraberinde pek çok zorluk getiriyor. Bu vesileyle, geçirdiğimiz zorlu mali yılda ahşap bazlı malzeme ve kereste alanında 9,6 milyon m3üretim miktarızirvesine ulaşan ve bu sonuçları elde etmemize katkı sağlayan yaklaşık 10.400 çalışanımızateşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.” sözlerini dile getiriyor.

Geçtiğimiz mali yılda bir kilometre taşımız da EGGER’in Kuzey Amerika’daki ilk tesisi olan Lexington, NC, ABD’de yer alan 20.üretim sahasınınfaaliyete başlaması oldu. Zor koşullara ve devam eden özel duruma rağmen bu tesis planlandığı gibi Eylül 2020 tarihinde faaliyete başlayabildi.

Dünya çapında çok yüksek talep

Mali yılın başındaki pandemi ile ilişkili etkilerin ardından EGGER, 2020 yazından itibaren hemen hemen tüm pazarlarda güçlü bir talep artışı yaşadı ve bu durum bugün hala son derece yüksek bir seviyede geçerliliğini koruyor. EGGER Grup Yönetimi Satış ve Pazarlama departmanından Ulrich Bühler ise durumu “Neredeyse tüm Avrupa’ya yayılan karantinalara rağmen ticaret, zanaat ve mobilya sektörlerindeki yüksek talebe şahit olmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, pandemiden önce Avrupa’nın birçok yerinde önemli bir inşaat projesi birikimi zaten vardı.” diye açıklıyor. “Birincil önceliğimiz müşterilerimize güvenilir tedarik sağlamaktı ve bu önceliğimizi korumaya devam ediyoruz. Bu amaçla kapasitemizi en iyi şekilde değerlendiriyor ve çeşitli tedarik tesisleri aracılığıyla müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.”

Kısacası, EGGER bu ortamda dünya çapında hemen hemen tüm pazarlarda güçlü bir talep artışı elde etmeyi başardı ve satışlarını bir önceki yıla göre, bazı durumlarda önemli ölçüde artırdı:

Geçtiğimiz mali yılda, Dekoratif Ürünler Merkez Departmanında930,4 milyon Euro ciro elde edildi (bir önceki yıla göre%4,9 artış). 690,9 milyon Euro ile Dekoratif Ürünler Merkez Departmanısatışlarında geçen yıla göre %4,2’lik artış yakalandı. Büyük Britanya ve Fransa’da tesisleri bulunan bu departman özellikle korona salgınının neden olduğu ekonomik gerilemeden etkilenmiş ve Mayıs-Haziran 2020’de daha düşük satış değeri kaydetmişti. Ancak, sonraki aylarda bu düşüş telafi edildi.

Dekoratif Ürünler Doğu Departmanınıncirosu %10,8 oranında artış göstererek 981,8 milyon Euro’ya yükseldi. Özellikle Biskupiec’teki (PL) yeni tesisimiz bu departmana katkı sağladı. Son şubemiz olan Dekoratif Ürünler Amerika Departmanıcirosunu %32,0 artırarak 181,2 milyon Euro’ya yükseltti. Concordia’daki Arjantin tesisine ek olarak bu, Lexington, NC’deki (ABD) en yeni tesis üzerinden Kuzey Amerika’daki ciroyu da kapsamaktadır.

552,5 milyon Euro ciroyla Parke Ürünleri Departmanımızda, bir önceki yıla göre %25,3 oranında artış yaşandı. Brilon’daki (DE) kereste fabrikasını, daha küçük bağımsız bölümleri ve Grup fonksiyonlarını içeren Diğer segmenti201,5 milyon Euro (geçen yıla göre %16,0 artış) ciro elde etti.

Departmanların kazançları dade farklılık gösterdi. Mayıs 2020’de korona salgını nedeniyle genel olarak daha düşük sonuçlar kaydedildi. Özellikle Dekoratif Ürünler Batı Bölgesi’nin bu düşüşten etkilendiğini söyleyebiliriz. Genel olarak, Lexington, NC (US) sahası için yüksek faaliyete başlama maliyetleri nedeniyle Dekoratif Ürünler Amerika Bölümü hariç tüm bölümler bir önceki yıldan daha iyi sonuçlar elde etmeyi başardı.

2020/2021 mali yılına ilişkin tüm ayrıntılı bilgileri www.egger.com/credit-relations  adresindeki yıllık mali raporda bulabilirsiniz.

Ham madde tedarikindeki zorluklar

2020/2021 mali yılının başında, EGGER için önem arz eden ham madde fiyatları düşüş eğiliminde olsa da küresel olarak bozulan mal tedarik akışları nedeniyle Ocak 2021’den bu yana bazı durumlarda keskin bir şekilde artış göstermektedir. Ham madde ve enerji maliyetleri toplam maliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturduğundan, stok durumunu güvence altına almak, sürekli olarak iyileştirmek ve fiyat trendlerini izlemek EGGER için en büyük önceliktir. Bu nedenle ahşap bazlı malzeme üreticisi, ham madde tedariki için her zaman uzun süreli ve güvenilir ortaklara güvenmiştir.

2021/2022 için olumlu bir perspektif

Grup Yönetimi, EGGER’in ileri görüşlü ve sürdürülebilir iş yaklaşımıyla korona krizinin başarıyla üstesinden gelebileceği konusunda şüphe duymuyor. Thomas Leissing, “Güçlü bir aile şirketi olarak çok iyi bir konumdayız. EGGER Grubu, modern bir endüstriyel temele ve sağlam bir mali yapıya sahip. Geriye dönük entegrasyon ve sürdürülebilir yatırım stratejimiz, bölgeselliğe odaklanmamız, ortaklık temelli tedarikçi ve müşteri ilişkilerimiz ve personelimizin duyduğu büyük sadakat, ne kadar değerli olduklarını kanıtlıyor.” vurgusunu yapıyor.

Salgının nasıl ilerleyeceğine ve olası ek karantina önlemlerine yönelik kesin tahminler olmadığı için şu anda gelecekle ilgili konuşmak zor. Bu belirsizliklere rağmen EGGER, 2021/2022 mali yılında pozitif bir gelişmeöngörüyor. EGGER Grup Yönetimi “Pazardan gelen talebin yüksek kalmasını bekliyoruz ve tüm kapasitemizle müşterilerimize mümkün olan en geniş kapsamlı tedariki sağlayacağız.” açıklamasında bulunuyor.

Bazı üretim ve satış pazarlarımız hala krizle karşı karşıya olsa da neredeyse tüm pazarlarda ve tüm üretim alanlarında artan talebe yönelik işaretler mevcut. Şu anda özellikle bölgesel olarak değişiklik göstermesi beklenen korona salgını etkilerinin artmasından, Brexit’in etkilerinden, Orta Doğu ve Türkiye’deki siyasi atmosferden, Arjantin’deki enflasyon ve ekonomik gelişmelerden ve ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve bunun küresel ekonomiye etkilerinden kaynaklanan daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kalabiliriz.

Ham madde piyasalarının gelişmesi ve özellikle mevcut kimyasal ürün sıkıntısı da risk oluşturmaya devam ediyor. EGGER, ham madde ve enerji durumunu iyileştirmek için ek arıtma kapasiteleri ve yatırımlarını devreye almanın yanı sıra malzeme kullanımı ve maliyet yapısını sürekli optimize ederek bu duruma karşı önlemler alıyor.

Sürdürülebilir. Yenilikçi. Güvenilir.

Ham madde tedariki ve diğer tüm malzeme sürdürülebilirlik konuları hakkında daha fazla bilgiye www.egger.com/sustainabilityadresindeki yıllık mali raporla aynı zamanda yayınlanan EGGER Grubu Sürdürülebilirlik Raporundan (mali olmayan tablo) ulaşabilirsiniz. Raporumuz; ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğe ilişkin Grup stratejisini, hedefleri ve eylemleri içeriyor. EGGER bu rapor ile stratejik sürdürülebilirlik hedeflerini şeffaf bir şekilde açıklıyor ve sürdürülebilir, üretim odaklı iş yapma konusundaki açık kararlılığının altını bir kez daha çiziyor. Mevcut rapor, EGGER Grubu’nun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH’ler) olan bağlılığını ortaya koymaktadır. Ahşap bazlı malzeme üreticisi, ticari faaliyetlerinde, 2030 Gündeminin hedefleri ile diğer alt hedeflerine ulaşmak amacıyla nasıl çalıştığını gösteriyor. Bu durum, aile şirketinin sorumluluk üstlenen öncü rolünü bir kez daha doğrulamaktadır.

 

 

EGGER Grubu pandemiye rağmen 2020/2021 mali yılını pozitif ticari gelişmelerle kapatıyor

→     Satışlar: 3,08 milyar Euro (+%8,9)

→     FAVÖK: 622,3 milyon Euro (+%46,6)

→     Üretimde yeni zirve:
Kereste dahil 9,6 milyon m3ham yonga levha (+%8,0)

→     Azalan yatırım faaliyetleri:
Büyüme ve bakım yatırımları için harcanan 193.0 milyon Euro

→     Eylül 2020’de Lexington, NC’deki (US) 20. tesisimizin başarılı şekilde faaliyete başlaması

→     Pandemiye rağmen talepteki güçlü artış (koza etkisi)

→     2021 yılının başından bu yana ham madde tedarikindeki artan zorluklar

→     2021/2022 Perspektifi: artıya geçen satışlar ve kazanç gelişimi